Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Development Project Manager

Vacancy Details


Summary
Salary: £44,428 - £48,474 (Grade K)
Location: East Gate
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Project Management/Co-ordination
Closing Date: 03/05/2024
Date Posted: 03/01/2024
Reference: 029014

Description

Mae cyfle cyffrous iawn ar gael i unigolyn hynod frwdfrydig, hyblyg a threfnus weithio fel rhan o'r Tîm Trawsnewid Lleoedd yn yr Is-adran Eiddo Tai a Phrosiectau Strategol.
 
Rydym yn chwilio am unigolyn sydd ag agwedd gadarnhaol, egni, hyblygrwydd ac sy'n drefnus iawn o ran rheoli prosiectau i ddarparu prosiectau datblygu lluosog a chymhleth wrth greu newid a thrawsnewid cynaliadwy.
 
Byddwch yn gyfrifol am:
 
•    Dewis a gweithio gyda phartner datblygu i gyflawni'r datblygiad Trawsnewid Tyisha a arweinir gan dai, sy'n newid lleoedd, a hynny ar draws sawl safle yn ne Llanelli, gan gynnwys pob elfen o ddatblygu eiddo gan gynnwys dylunio, cynllunio, ariannu, adeiladu a marchnata.
 
•    Rheoli'r gwaith o adnabod a datblygu projectau addas trwy gaffael tir ac eiddo i gefnogi ehangu ein stoc bresennol o dai cymdeithasol.
 
•    Arwain o ran safleoedd datblygu allweddol eraill yn y dyfodol gan reoli cyllideb, risg, cyfyngiadau a sicrhau bod amserlenni a cherrig milltir yn cael eu bodloni.
 
•    Arwain a chanfod ffrydiau cyllido priodol i gefnogi newid trawsnewidiol i wella'r allbynnau tai, economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol.
 
Mae rhagor o wybodaeth am Datblygiad Trawsnewid Tyisha ar gael ar:
 
 
Mae staff Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio wythnos safonol 37 awr, yn derbyn gwyliau hael, tâl salwch a phensiwn, ynghyd â manteision eraill i weithwyr, fel y nodir ar y dudalen we hon: 
 

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Aron Evans ar 07817055136/ AronLEvans@sirgar.gov.uk neu Lorena Alvarez ar 07929665902 / LAvarez@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Aron Evans
Telephone: 07817055136
Email Address: AronLEvans@carmarthenshire.gov.uk
Contact 2
Contact Name: Lorena Alvarez
Telephone: 07929665902
Email Address: LAvarez@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now