Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Development Officer

Vacancy Details


Summary
Salary: £26,421 - £ 30,296 (Grade F)
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Health & Social Care
Closing Date: 03/07/2024
Date Posted: 03/07/2024
Reference: 1/011919

Description

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol sydd â phrofiad a/neu gymwysterau mewn Crochenwaith, Celf neu os oes modd. Eich rôl chi fydd sefydlu, monitro, datblygu ac arwain gweithgareddau crefft ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a rhwystrau eraill i gyflogaeth. Byddwch wedi eich lleoli yn ein Hwb Sgiliau yn Crosshands, ond byddwch hefyd yn cefnogi datblygiad crefftau yn ein gwasanaethau dydd eraill. 
 
Mae'n bwysig eich bod yn gwerthfawrogi'r cyfraniad sy'n cael ei wneud gan yr unigolion rydym yn eu cefnogi. Mae ein crefftwyr yn gwneud cynhyrchion sy'n arloesol, yn adnabyddus yn lleol, ac y mae galw mawr amdano. Hoffem i chi ein helpu i adeiladu ar ein llwyddiant. Rydym yn cynnig cynllun pensiwn a gwyliau blynyddol hael. Ystyriwyd rhannu swydd.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sally Davies ar 01269 598393 / 07775827951 neu sjdavies@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sally Davies
Telephone: 01269 598393
Email Address: sjdavies@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now