Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Executive Headteacher - Bryngwyn & Glan-y-Mor

Vacancy Details


Summary
Salary: £105,390 - £120,811 (L33 - L39*)
Location: Bryngwyn Comp, Dafen Road, Dafen
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Secondary Schools
Category: Teaching
Closing Date: 03/14/2024
Date Posted: 02/22/2024
Reference: 1/006582

Description

  

Pennaeth Gweithredol

 
Ffederasiwn Ysgolion Bryngwyn a Glan-y-Mor.
 
1,067 ar y Gofrestr yn Bryngwyn; 585 ar y Gofrestr yn Glan-y-Mor 19 yn yr Uned Awtistiaeth.
 
Dyddiad Dechrau: 1af Medi 2024 (neu cyn gynted â phosib).
 
Mae’r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Pennaeth Gweithredol dynamig ac ysbrydoledig fydd yn parhau i godi ein dyheadau ac yn sicrhau cyfleoedd dysgu eithriadol gyson i’r myfyrwyr i gyd.  Mae’r Ffederasiwn yn chwilio am weithiwr proffesiynol ymroddedig sydd a  phrofiad o gynnal a chynyddu perfformiad a safonau ar gyfer pob aelod o gymuned y Ffederasiwn.
 
Lleolir Ysgolion Bryngwyn a Glan-y-Mor yn Nafen a Phorth Tywyn yn y drefn honno. Mae’r ddwy ysgol gerllaw arfordir prydferth Sir Gaerfyrddin ac mae ganddynt gysylltiadau hawdd ar M4.
 
Mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benodi Pennaeth Gweithredol sy’n:
 
•    Arweinydd gyda hanes profedig o godi cyrhaeddiad a sicrhau’r cynnydd gorau oll i ddisgyblion.
 
•    Meddu’r weledigaeth, gwybodaeth, profiad a sgiliau i arwain y Ffederasiwn blaengar hwn.
 
•    Gallu adeiladu ar y cryfderau cyfredol a datblygu ymhellach botensial disgyblion a staff.
 
•    Ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ran cyrhaeddiad ac ymddygiad.
 
•    Meddu’r gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff.
 
•    Hawdd mynd atynt, gyda’r sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
 
•    Ymrwymedig i dyfu’r ddarpariaeth Gymraeg o fewn y Ffederasiwn.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mrs Beth Morgan (Clerc i’r Corff Llywodraethol) on  01554 784217.
 
Dyddiad Cau:    Ddydd Iau, 14 Mawrth 2024
 
Rhestr Fer:    Ddydd Iau, 21 Mawrth 2024
 
Cyfweliadau:    Dydd Iau a Dydd Gwener, 18 a 19 Ebrill 2024   
                                                                        
Cliciwch ar y ddolen yny blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mrs Beth Morgan
Telephone: 01554 784217
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now