Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Activity Co-ordinator - NERS

Vacancy Details


Summary
Salary: £33,024 - £37,336 (Grade H)
Location: Carmarthen Leisure Centre
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Sports & Leisure
Closing Date: 03/07/2024
Date Posted: 02/22/2024
Reference: 028413

Description

Swydd dros dro tan 31/03/2025 oherwydd cylid grant.
 
Fel Cydlynydd Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff byddwch yn llawn cymhelliant, ysgogol, ac yn angerddol am ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol o fewn cyfleusterau hamdden Actif.
 
Byddwch yn gyfrifol am gydgysylltu, gweithredu a monitro'r Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) a'i brosiectau cysylltiedig ledled y Sir. Byddwch yn arwain, yn rheoli ac yn datblygu tîm o staff sy'n gyfrifol am ddarpariaeth gweithgarwch corfforol sy'n gysylltiedig ag iechyd. Byddwch yn sicrhau rhaglen ddiogel ac effeithiol o weithgarwch ar gyfer poblogaethau risg uchel mewn canolfannau hamdden a lleoliadau cymunedol, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau a amlinellwyd gan Chwaraeon a Hamdden Actif a’n partneriaid ariannu.
 
Bydd hyrwyddo gweithio fel Un Tîm yn flaenoriaeth i chi: cefnogi’r Rheolwr Iechyd, Ffitrwydd a Sych wrth lunio ein gwasanaethau ar draws y Sir. Trwy uchelgais Actif i wella llesiant trwy ysbrydoli ein poblogaeth i fod yn actif am oes, ein nod yw creu Sir Gaerfyrddin egnïol a sefydlu ein hunain fel y rhai mwyaf llwyddiannus ac yr ymddiriedir ynddynt yn y DU.
 
Os ydych yn unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, ac egnïol, yna ymunwch â'n tîm a'n helpu i wneud gwahaniaeth.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Simon Davies ar Simondavies@sirgar.gov.uk
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Simon Davies
Telephone:
Email Address: Simondavies@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now