Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Campsite Warden

Vacancy Details


Summary
Salary: £26,421 - £ 30,296 (Grade F)
Location: Pembrey Country Park
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Communities
Category: Sports & Leisure
Closing Date: 03/10/2024
Date Posted: 03/13/2024
Reference: 019848

Description

Ydych chi'n chwilio am yrfa gyffrous a gwerth chweil yn yr awyr agored? Ydych chi'n mwynhau gwersylla a chwrdd â phobl newydd? Os felly, efallai mai chi yw'r ymgeisydd perffaith i fod yn warden ar ein safle gwersylla!
 
Mae ein safle gwersylla yn Sir Gaerfyrddin, Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau a gweithgareddau ar gyfer ein gwesteion. Rydym yn chwilio am warden safle gwersylla amser llawn parhaol i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol.
 
Fel warden safle gwersylla, byddwch yn gyfrifol am:
 
- Croesawu a chofrestru gwesteion, a rhoi gwybodaeth a chymorth iddynt
 
- Cynnal glendid a diogelwch y safle gwersylla, gan gynnwys y toiledau, cawodydd, a mannau gwaredu gwastraff
 
- Sicrhau diogelwch y safle gwersylla a gorfodi'r rheolau a'r rheoliadau
 
- Ymdrin ag unrhyw faterion neu gwynion a allai godi
 
I fod yn warden safle gwersylla llwyddiannus, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
 
- Angerdd am wersylla a'r awyr agored
 
- Sgiliau rhagorol o ran gwasanaeth cwsmeriaid a chyfathrebu
 
- Agwedd gyfeillgar, hyblyg a chadarnhaol
 
- Parodrwydd i weithio'n galed a dysgu sgiliau newydd
 
Bydd gofyn i chi aros dros nos ar y safle gwersylla yn y llety a ddarperir a gallai hyn fod hyd at 5 noson yr wythnos.
 
Bydd angen ichi fod â lefel dda o Gymraeg llafar. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mark Mansfield ar mmansfield@sirgar.gov.uk neu Mags Pullen ar mpullen@sirgar.gov.uk                                                                           
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mags Pullen
Telephone:
Email Address: mpullen@carmarthenshire.gov.uk
Contact 2
Contact Name: Mark Mansfield
Telephone:
Email Address: mmansfield@carmarthenshire.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now