Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Transformation Programme Officer

Vacancy Details


Summary
Salary: £33,024 - £37,336 (Grade H)
Location: 3 Spilman Street
Region: Carmarthen
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: ***INTERNAL APPLICANTS ONLY***
Closing Date: 03/27/2024
Date Posted: 03/20/2024
Reference: 033847

Description

Swydd dros dro tan 31/03/2025 oherwydd cyllid grant.
 
Rydym yn awyddus i recriwtio swyddog prosiect profiadol a chymwys gyda phrofiad o fod wedi llwyddo i gyflawni prosiectau o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt ac o fewn y gyllideb. Yn ddiweddar, sicrhawyd cyllid i gyflawni Cynllun Gweithredu Trawsnewid o fewn y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd. 
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ac yn goruchwylio cwblhau'r Cynllun Gweithredu hwn gyda'r nod o wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.  Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at berfformiad effeithiol y Gwasanaeth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad amlwg o weithio mewn partneriaeth a phrosesau o fewn y Gwasanaethau Plant.  
 
Yr ymgeisydd llwyddiannus fydd y prif bwynt cyswllt â'r Bwrdd Prosiect, gan ail-broffilio gwariant ac adrodd yn ôl yn rheolaidd ar y cynnydd a wnaed o fewn y camau gweithredu y cytunwyd arnynt.  Mae hon yn swydd newydd a chyffrous sy'n gofyn am unigolyn pendant ei feddwl sy'n meddu ar gymhelliant cryf ac sy'n gallu gweithio'n gywir ar lefel uchel yn unol ag amserlenni tynn.
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi
 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Noreen Jackman ar 07770887565.                                                                           
 
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you currently employed by Carmarthenshire County Council?

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Noreen Jackman
Telephone: 07770887565
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now