Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Social Work Assistant

Vacancy Details


Summary
Salary: £26,421 - £ 30,296 (Grade F)
Location: Ty Elwyn
Region: Llanelli
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Health & Social Care
Closing Date: 03/25/2024
Date Posted: 03/06/2024
Reference: 033856

Description

2 swydd ar gael.
 
Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â'n Tîm Anableddau 0-25 sy'n dîm amlddisgyblaethol ac sy'n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol a Chydweithwyr Iechyd Arbenigol.  Rydym yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc anabl a'u teuluoedd ledled Sir Gaerfyrddin ac mae ein model gydol oes yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth di-dor i rai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned.  
 
Mae'r tîm yn dîm sefydledig, ymroddedig a medrus sy'n angerddol am gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Gweithwyr Cymdeithasol, gweithwyr iechyd ac addysg proffesiynol i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i blant a phobl ifanc anabl a'u teuluoedd. 
 
Bydd y rôl yn gofyn i chi ymgymryd ag asesiadau, cynllunio gofal ac ymyriadau uniongyrchol gyda theuluoedd.
Mae hon yn rôl heriol ond gwerth chweil ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd â phrofiad o weithio gydag anableddau neu gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd. 
 
Rydym yn un o'r ychydig awdurdodau lleol sydd wedi lleihau’n gyson nifer y plant sy'n derbyn gofal yn eu sir ac rydym wedi gwneud hyn trwy arloesi yn ein timau gwaith cymdeithasol a buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol, yn ogystal â gweithio i rymuso a chefnogi teuluoedd i ddod yn fwy gwydn.
 
Gallwn gynnig proses sefydlu gynhwysfawr, goruchwyliaeth broffesiynol reolaidd, gweithio hybrid a gweithio hyblyg, ynghyd â rhaglen datblygu proffesiynol gefnogol. Gweithiwr cymdeithasol plant (llyw.cymru)

Rydym yn cynnig pecyn buddion rhagorol gan gynnwys:
 
• Cofrestru awtomatig i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 
• Hawl gwyliau blynyddol hael gyda'r opsiwn o brynu gwyliau blynyddol ychwanegol.
 
• Mynediad at gymorth iechyd a lles staff
 
• Datblygiad personol a dilyniant gyrfa
 
• Cynlluniau disgownt staff a buddion eraill e.e. cynllun beicio i’r gwaith
 
• Gweithio hyblyg a pholisïau sy'n ystyriol o deuluoedd
 
• Hyfforddiant a chefnogaeth helaeth
 
• Parcio am ddim yn y prif swyddfeydd gwaith cymdeithasol plant yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. 
 
Cliciwch ar y ddolen Buddiannau gweithwyr (llyw.cymru) i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o fudd-daliadau a threfniadau gweithio rydym yn eu cynnig. 
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gill Grennan-Jenkins (Rheolwr y Tim Anableddau 0-25) ar 01267 246400 / 07812 475530.
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Gill Grennan Jenkins
Telephone: 01267 246400
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now