Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register How to Apply FAQs

Teacher to Support Schools along language continuum

Vacancy Details


Summary
Salary: £30,742 - £47,340 (MPS2 - UPS3) plus TLR2
Job Type: Temporary - Full Time
Vacancy Group: Education & Children
Category: Teaching
Closing Date: 03/18/2024
Date Posted: 03/07/2024
Reference: 014009

Description

Swydd dros dro tan 31/03/2025 (gyda'r posibilrwydd o estyniad yn ddibynnol ar gyllid).
 
Rydym yn chwilio am berson hyblyg, brwdfrydig a chreadigol i ymuno â Gwasanaeth Athrawon Datblygu’r Iaith Gymraeg i wireddu gofynion Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin. 
 
Mae’r swydd yn golygu addysgu a hyfforddi’r Gymraeg fel Mamiaith ac fel Ail Iaith yn bennaf mewn ysgolion Uwchradd y sir. Bydd angen paratoi cynlluniau addysgu ysgogol i godi a chynnal safonau ieithyddol ar draws y sir i sicrhau symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru modelu arfer dda yn hyderus, ysbrydoli Penaethiaid, Athrawon, cynorthwywyr dysgu a disgyblion, creu adnoddau pwrpasol yn ogystal â chynnal hyfforddiannau.
Mae meddu ar sgiliau TG cadarn yn hanfodol.   
 
Yn sgil y Siarter Iaith mae Tîm Athrawon  Datblygu’r Gymraeg yn hyrwyddo Cymreictod o fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth ac mae angen brwdfrydedd ac ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau, cyhoeddiadau ac adnoddau Cymraeg a Chymreig i gyflawni hyn. Byddai profiad uniongyrchol o weithredu’r Siarter Iaith mewn ysgolion Uwchradd yn fanteisiol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n naturiol ac i ysgrifennu’n gywir drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
 
Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Catrin Griffiths, (Rheolwr Datblygu’r Iaith Gymraeg) ar csgriffiths@sirgar.gov.uk / 07584 003400.
 
Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.
 
Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.
 
Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.
                                                                            
Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi o'r Proffil Swydd.
 
Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud Cais’ am y swydd hon.
 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Catrin Griffiths
Telephone:
Email Address: csgriffihs@sirgar.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now