Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Therapydd Galwedigaethol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Dros Dro
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 13/10/2021
Cyfeirnod: 05673

Disgrifiad

Therapydd Galwedigaethol

Dros Dro 37 awr (2 Swydd Cyfnod Penodol tan 31.7.2022)

G08 – G09 £27,041 - £32,910 y flwyddyn

Mae ein Tîm Therapi Galwedigaethol yn gweithio gydag achosion yn amrywio o ailalluogi henoed i bobl ifanc gydag anableddau. Rydym yn parhau i fuddsoddi yn ein gwasanaeth, gyda strwythur staffio sy’n cefnogi camu ymlaen yn eich gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus.

Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd ThG cyfnod penodol o fewn ein tîm prosiect Gofal Integredig. 

Gweler yr hysbyseb llawn sydd ynghlwm am wybodaeth.  

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg. 


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Joanna Maddison
Ffôn: 01978 298008
Cyfeiriad e-bost: joanna.maddison@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr