Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Bwletin Swyddi Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn treialu model Hybrid (ar ôl-Covid) o weithio ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi swyddfa, sy'n golygu y cewch gyfle i gyfuno gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ochr yn ochr â gweithio gartref.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif. Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost. Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.  Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Cofrestrwch i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf drwy glicio ar y tab 'Bwletin Swyddi' uchod.


Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol LlanfairpwllPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10,656 - £10,850 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Llanfairpwll
Arweinydd Cynhwysiad a LlesDysgu (Ysgolion)£29,278 - £45,085 yr flwyddyn a lwfans ADY2Ysgol Uwchradd Bodedern23/06Gwneud cais am Arweinydd Cynhwysiad a Lles
Anogwr DysguDysgu (Ysgolion)£18,978 - £20,037 yr flwyddynYsgol Gyfun Llangefni23/06Gwneud cais am Anogwr Dysgu
Rheolwr Cynorthwyol Cartref Gofal Preswyl - Plas MonaGwasanaethau Oedolion£27,852 - £31,099 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Rheolwr Cynorthwyol Cartref Gofal Preswyl - Plas Mona
Athro / Athrawes SaesnegDysgu (Ysgolion)£29,278 - £45,085 yr flwyddynYsgol Uwchradd Bodedern23/06Gwneud cais am Athro / Athrawes Saesneg
Athro/Athrawes CerddoriaethDysgu (Ysgolion)£17,566 - £27,051 yr flwyddynYsgol Syr Thomas Jones23/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cerddoriaeth
Athro/Athrawes - Arweinydd Dysgu SaesnegDysgu (Ysgolion) £29,278 - £45,085 y flwyddyn + CAD1CYsgol Uwchradd Caergybi23/06Gwneud cais am Athro/Athrawes - Arweinydd Dysgu Saesneg
Clerc i'r Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)£11.38- £12.02 yr awrYsgol Goronwy Owen23/06Gwneud cais am Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£16,079 - £16,372 y flwyddynYsgol Goronwy Owen23/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£14,842 – £15,112 y flwyddynYsgol Rhosybol23/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£8,905 - £9,067 yr flwyddynYsgol Beaumaris23/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£10.98 - £11.18 yr awrYsgol Penysarn23/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - GarreglwydGwasanaethau Oedolion£16,034 - £16,327 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - Garreglwyd
Uwch Reolwr Systemau AriannolAdnoddau (Cyllid)£47,573 - £50,671 yr flwyddunPencadlys Llangefni26/06Gwneud cais am Uwch Reolwr Systemau Ariannol
Arweinydd Tim - Tai a ChefnogaethGwasanaethau Oedolion£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Arweinydd Tim - Tai a Chefnogaeth
Cynorthwy-ydd Bywyd Gwyllt LleolRheoleiddio a Datblygu Economaidd£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Bywyd Gwyllt Lleol
Clerc i'r Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)£11.38- £12.02 yr awrYsgol Penysarn23/06Gwneud cais am Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5Gwasanaethau Oedolion£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5
Rheolwr Prosiectau Byw a ChymorthGwasanaethau Oedolion£27,852 - £31,099 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Rheolwr Prosiectau Byw a Chymorth
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth CefnogolPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon03/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cefnogol
Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 3Gwasanaethau Oedolion£20,186 - £21,313 y flwyddynYnys Mon26/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 3
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Gyfun LlangefniPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.98 - £11.18 yr awrYnys Mon26/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal -  Ysgol Gyfun Llangefni
Glanhawr/wraig - Ysgol Gyfun LlangefniPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon26/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig -  Ysgol Gyfun Llangefni
Glanhawr SymudolPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon26/06Gwneud cais am Glanhawr Symudol
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£10.98 - £11.18 yr awrYsgol Goronwy Owen23/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Swyddog Cydymffurfiaeth TrethAdnoddau (Cyllid)£27,852 - £31,099 y flwyddynPencadlys Llangefni26/06Gwneud cais am Swyddog Cydymffurfiaeth Treth
Arweinydd BiolegDysgu (Ysgolion)£29,278 - £45,085 ynghyd a lwfans CAD2A yr flwyddynYsgol Uwchradd Bodedern23/06Gwneud cais am Arweinydd Bioleg
Gweithiwr Gofal Plant Preswyl (Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth)Gwasanaethau Plant£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Plant Preswyl (Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth)
WRTH GEFN - Cofrestydd argyfer SeremoniauRheoleiddio a Datblygu EconomaiddFfi Penodol - Gweler HysbysebYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cofrestydd argyfer Seremoniau
Cymhorthydd Gofal Plant Dechrau’n Deg x2Gwasanaethau Plant£14,842 - £15,112 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am  Cymhorthydd Gofal Plant Dechrau’n Deg x2
Swyddog Cefnogi Busnes - Tim ContractauGwasanaethau Oedolion£11.38 - £12.02 yr awrYnys Mon19/06Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Busnes - Tim Contractau
Swyddog Datblygu ProsiectauRheoleiddio a Datblygu Economaidd£27,852 - £31,099 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Swyddog Datblygu Prosiectau
Cydlynydd Ymgysylltiad & ChynnyddGwasanaethau Plant£42,503 - £45,495 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Cydlynydd Ymgysylltiad & Chynnydd
Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Plant ArbenigolGwasanaethau Plant£36,298 - £40,478 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaeth Plant Arbenigol
Cyswllt Môn - Ymgynghorydd Profiad CwsmerTrawsnewid Corfforaethol£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Cyswllt Môn - Ymgynghorydd Profiad Cwsmer
Cynorthwyydd IncwmAdnoddau (Cyllid)£21,189 - £21,575 y flwyddynYnys Mon13/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Incwm
WRTH GEFN - Cymhorthydd Ysgolion a Lleoliadau Cyn Ysgol IachGwasanaethau Oedolion£11.38 - £12.02 yr awrYnys Mon03/07Gwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Ysgolion a Lleoliadau Cyn Ysgol Iach
Cyfrifydd Costau a Rheoli’r Cyfrif Refeniw TaiAdnoddau (Cyllid)£42,503 - £45,495 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Cyfrifydd Costau a Rheoli’r Cyfrif Refeniw Tai
Goruchwyliwr Plymio a Gwresogi AmlsgiliauTai£32,020 - £34,411 yr flwyddynYnys Mon13/06Gwneud cais am Goruchwyliwr Plymio a Gwresogi Amlsgiliau
Swyddog Rheoli Tai – Ôl-ddyledionTai£27,852 - £31,099 y flwyddynYnys Mon19/06Gwneud cais am Swyddog Rheoli Tai – Ôl-ddyledion
RELIEF - Cartref Gofal Plant: Gweithiwr Gofal Plant PreswylGwasanaethau Plant£12.46 - £13.91 yr awrYnys MonGwneud cais am RELIEF - Cartref Gofal Plant: Gweithiwr Gofal Plant Preswyl
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - Plas MonaGwasanaethau Oedolion£10.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - Plas Mona
Cymhorthydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau Oedolion£13,655 - £14,417 y flwyddynYnys Mon13/06Gwneud cais am Cymhorthydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - HaulfreGwasanaethau Oedolion£10.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio - GarreglwydGwasanaethau Oedolion£10.98 - £11.18 yr awrGarreglwydGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio - Garreglwyd
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau Oedolion£11.38 - £12.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Cyswllt dan OruchwyliaethGwasanaethau Plant£10.98 - £11.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Cyswllt dan Oruchwyliaeth
WRTH GEFN -Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Cymorth AnableddGwasanaethau Plant£10.98 - £11.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Gweithiwr Cymorth - Gwasanaethau Cymorth Anabledd
Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob CanolfanGwasanaethau Plant£10.98 - £11.18 yr awrYnys MonGwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob Canolfan
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau Oedolion£10.98 - £11.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr