Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Bwletin Swyddi Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn treialu model Hybrid (ar ôl-Covid) o weithio ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi swyddfa, sy'n golygu y cewch gyfle i gyfuno gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ochr yn ochr â gweithio gartref.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif. Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost. Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.  Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Cofrestrwch i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf drwy glicio ar y tab 'Bwletin Swyddi' uchod.


Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2Gwasanaethau Oedolion£23,893 - £25,119 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2
PennaethDysgu (Ysgolion)£55,776 - £64,540 y flwyddynYsgol Pentraeth14/06Gwneud cais am Pennaeth
Clerc I'r Gorff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)£12.38 - £13.01 yr awrYsgol Santes Fair07/06Gwneud cais am Clerc I'r Gorff Llywodraethu Ysgol
Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau Oedolion£13,560 - £14,256 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
Glanhawr/wraig - Uned Graig Fach, Ysgol y Graig x 2Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys Mon04/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Uned Graig Fach, Ysgol y Graig x 2
Peiriannydd Plymio a Gwresogi Aml-sgilTai£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Peiriannydd Plymio a Gwresogi Aml-sgil
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£16,190 - £16,461 y flwyddynYsgol Santes Fair07/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Harbwrfeistr PorthaethwyRheoleiddio a Datblygu Economaidd£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Harbwrfeistr Porthaethwy
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£16,190 - £16,461 y flwyddynYsgol Santes Fair07/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Athro / Athrawes - Cyfnod Allweddol 2 x2Dysgu (Ysgolion)£30,742 - £47,340 y flwyddynYsgol Gynradd Amlwch07/06Gwneud cais am Athro / Athrawes - Cyfnod Allweddol 2 x2
Glanhawr/wraig - Ysgol CybiPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys Mon10/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Ysgol Cybi
Cyfreithiwr (Gwybodaeth Corfforaethol, Cwynion a Llywodraethu)Busnes y Cyngor (Cyfreithiol & Pholisi)£44,428 - £47,420 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Cyfreithiwr (Gwybodaeth Corfforaethol, Cwynion a Llywodraethu)
Glanhawr/wraig a Gofal - Uned Graig Fach, Ysgol y GraigPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11,624 - £11,818 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Uned Graig Fach, Ysgol y Graig
Swyddog Cefnogi Llesiant a ChynhwysiadGwasanaethau Plant£23,893 - £25,119 flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Llesiant a Chynhwysiad
Technegydd Gwella AilgylchuPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Technegydd Gwella Ailgylchu
Glanhawr a Gofal - Ysgol LlangoedPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.98 - £12.18 yr awrYnys Mon10/06Gwneud cais am Glanhawr a Gofal - Ysgol Llangoed
Cymhorthydd Gofal (Brwynog)Gwasanaethau Oedolion£21,955 - £23,082 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Cymhorthydd Gofal (Brwynog)
Gofalwr/wraig CartrefGwasanaethau Oedolion£15,617 - £15,878 y flwyddynYnys Mon10/06Gwneud cais am Gofalwr/wraig Cartref
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 4 (Cefnogi a Chyflwyno Dysgu)Dysgu (Ysgolion)£15,771 - £17,465 y flwyddynYsgol y Graig31/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 4 (Cefnogi a Chyflwyno Dysgu)
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 4 (Cefnogi a Chyflwyno Dysgu)Dysgu (Ysgolion)£19,714 - £21,832 y flwyddynYsgol Gyfun Llangefni31/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 4 (Cefnogi a Chyflwyno Dysgu)
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£17,540 - £17,833 y flwyddynYsgol Gyfun Llangefni31/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Peintiwr ac Addurnwr Aml-fedrus x2Tai£25,979 - £28,770 yflwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Peintiwr ac Addurnwr Aml-fedrus x2
Uwch Gynorthwyydd GweinyddolTai£14,335 - £15,071 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Uwch Gynorthwyydd Gweinyddol
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Anabledd DysguGwasanaethau Oedolion£38,223 - £42,403 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol -  Tîm Anabledd Dysgu
Gweithiwr Cymorth Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau Oedolion£21,064 - £23,327 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Iechyd Meddwl Cymunedol
Athro/Athrawes - Dosbarth MeithrinDysgu (Ysgolion)£30,742 - £47,340 y flwyddynYsgol y Graig31/05Gwneud cais am Athro/Athrawes - Dosbarth Meithrin
Gweithredydd Peiriannau Trwm / Gweithiwr Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£23,893 - £25,119 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Gweithredydd Peiriannau Trwm / Gweithiwr Safle Cyffredinol
Cyfreithiwr (Contractau, Caffael a Llywodraethu Corfforaethol)Busnes y Cyngor (Cyfreithiol & Pholisi)£44,428 - £47,420 per annumYnys Mon04/06Gwneud cais am Cyfreithiwr (Contractau, Caffael a Llywodraethu Corfforaethol)
Glanhawr - Ysgol Gynradd BodedernPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys Mon04/06Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Gynradd Bodedern
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Gynradd BodedernPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.98 - £12.18 yr awrYnys Mon04/06Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Gynradd Bodedern
Swyddog Gorfodaeth Sifil (Parcio) x 2Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£23,114 - £23,500 y flwyddynYnys Mon04/06Gwneud cais am Swyddog Gorfodaeth Sifil (Parcio) x 2
Goruchwyliwr Canol DyddDysgu (Ysgolion)£11.78 yr awrYsgol Llanbedrgoch31/05Gwneud cais am Goruchwyliwr Canol Dydd
WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi IeuenctidGwasanaethau Plant£12.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid
Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob CanolfanGwasanaethau Plant£11.98 - £12.18 yr awrYnys MonGwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob Canolfan
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau Oedolion£12.38 - £13.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - BrwynogGwasanaethau Oedolion£11.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - Brwynog
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio - BrwynogGwasanaethau Oedolion£11.98 - £12.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio - Brwynog
WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu ChwaraeonRheoleiddio a Datblygu Economaidd£12.38 - £13.01 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon
Wrth Gefn - Hyfforddwr Dementia Actif MonRheoleiddio a Datblygu Economaidd£13.46 - £14.91 yr awrYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Hyfforddwr Dementia Actif Mon
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau Oedolion£12.38 - £13.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cymhorthydd AddysguDysgu (Ysgolion)£11.98 - £12.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Addysgu
Clerc i Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)£12.38 - £13.01 yr awrYnys MonGwneud cais am  Clerc i Corff Llywodraethu Ysgol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau Oedolion£12.38 - £13.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
WRTH GEFN - GlanhawrPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr
Wrth Gefn - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu Economaidd£13.46 - £14.91 yr awrYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN - HebryngyddPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hebryngydd
WRTH GEFN - GyrrwrPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr
Wrth Gefn - Hyfforddwr Canolfan HamddenRheoleiddio a Datblygu Economaidd£12.38 - £13.01 yr awrYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Hyfforddwr Canolfan Hamdden
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau Oedolion £12.38 - £12.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau Oedolion£11.98 - £12.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr