Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Bwletin Swyddi Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn treialu model Hybrid (ar ôl-Covid) o weithio ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi swyddfa, sy'n golygu y cewch gyfle i gyfuno gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ochr yn ochr â gweithio gartref.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif. Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost. Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.  Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Cofrestrwch i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf drwy glicio ar y tab 'Bwletin Swyddi' uchod.


Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£16,190 - £16,461 y flwyddynYsgol Cybi08/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Glanhawr/wraig - Ysgol David Hughes x 2Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys Mon18/12Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Ysgol David Hughes x 2
Rheolwr Cofrestredig Cartref PlantGwasanaethau Plant£38,223 - £42,403 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant
Swyddog Cynhwysiant Ariannol a DigidolTai£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Cynhwysiant Ariannol a Digidol
Swyddog Hyfforddi Gwaith CymdeithasolTrawsnewid Corfforaethol£26,859 - £29,796 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Hyfforddi Gwaith Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Cynghori Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2Gwasanaethau Plant£16,736 - £17,595 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Cynghori Gofal Plant Dechrau'n Deg x 2
Rheolwr Prosiectau Byw a ChymorthGwasanaethau Oedolion£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Rheolwr Prosiectau Byw a Chymorth
Swyddog Cefnogaeth TaiTai£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Cefnogaeth Tai
Partner Busnes TGChTrawsnewid Corfforaethol£33,945 - £37,336 y flwyddyn Ynys Mon18/12Gwneud cais am Partner Busnes TGCh
Cymhorthydd Gofal Plant Dechrau’n Deg x 2Gwasanaethau Plant£16,190 - £16,461 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Cymhorthydd Gofal Plant Dechrau’n Deg x 2
Athro/AthrawesDysgu (Ysgolion)£11.79 yr awrYsgol Llanfawr15/12Gwneud cais am Athro/Athrawes
Rheolwr Rhaglen (Adfywio)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£38,223 - £42,403 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Rheolwr Rhaglen (Adfywio)
Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth – Tai a Chefnogaeth x 2Gwasanaethau Oedolion£20,664 - £21,724 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth – Tai a Chefnogaeth x 2
Uwch Swyddog Prosiect (Adfywio)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£33,945 - £37,336 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Uwch Swyddog Prosiect (Adfywio)
Swyddog Cefnogi Prosiect (Adfywio)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Prosiect (Adfywio)
Swyddog Iechyd yr Amgylchedd - TaiRheoleiddio a Datblygu Economaidd£38,223 - £42,403 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Iechyd yr Amgylchedd - Tai
Gofalwr/wraig CartrefGwasanaethau Oedolion£15,617 - £15,878 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Gofalwr/wraig Cartref
Cymhorthydd AddysguDysgu (Ysgolion) Ysgol David Hughes15/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5Gwasanaethau Oedolion£23,893 - £25,119 y flwyddynYnys Mon18/12Gwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5
Technegydd Gwella Ailgylchu x 2Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Technegydd Gwella Ailgylchu x 2
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£17,270 - £17,558 y flwyddynYsgol Uwchradd Caergybi08/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Swyddog Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol x2Tai£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Swyddog Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol x2
WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi IeuenctidGwasanaethau Plant£11.18 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid
Athro/Athrawes - Arweinydd Dysgu GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)£30,742 - £47,340 y flwyddyn + CAD1CYsgol Uwchradd Caergybi08/12Gwneud cais am Athro/Athrawes - Arweinydd Dysgu Gwyddoniaeth
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£14,841 - £15,089 yr flwyddynYsgol Corn Hir19/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Athro / Athrawes - Blwyddyn 1Dysgu (Ysgolion)£30,742 - £47,340 y flwyddynYsgol Morswyn08/12Gwneud cais am Athro / Athrawes - Blwyddyn 1
Athro/AthrawesDysgu (Ysgolion)£30,742 - £47,340 y flwyddynYsgol Santes Dwynwen08/12Gwneud cais am Athro/Athrawes
Swyddog Tai Fforddiadwy CynorthwyolTai£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Swyddog Tai Fforddiadwy Cynorthwyol
Cynorthwy-ydd CasgliadauDysgu (Dim Ysgolion)£25,979 - £28,770 yr flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Casgliadau
Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau Oedolion£21,955 - £23,082 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd
Glanhawr/wraig - Ysgol LlanfechellPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.78 yr awrYnys Mon11/12Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Ysgol Llanfechell
Goruchwyliwr Canol DyddDysgu (Ysgolion)£11.79 yr awrYsgol Llanfawr08/12Gwneud cais am Goruchwyliwr Canol Dydd
Dirprwy Reolwr Gofal Plant PreswylGwasanaethau Plant£33,945 - £37,336 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Dirprwy Reolwr Gofal Plant Preswyl
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol LlanfairpwllPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11,624 - £11,818 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Llanfairpwll
Arweinydd YmarferGwasanaethau Plant£49,498 - £52,637 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Arweinydd Ymarfer
Dadansoddydd Ariannol a DataTai£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Dadansoddydd Ariannol a Data
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£10,524 - £10,699 y flwyddynYsgol Morswyn08/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£16,190 - £16,461 y flwyddynYsgol Santes Fair08/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Rhaglen Camau Gofal - Cyfle Lleoliad GwaithGwasanaethau OedolionRhaglen lleoliad gwaithYnys Mon04/12Gwneud cais am Rhaglen Camau Gofal - Cyfle Lleoliad Gwaith
Gweithiwr Cefnogol MaethuGwasanaethau Plant£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon11/12Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogol Maethu
Goruchwyliwr Arholiadau - Wrth GefnDysgu (Ysgolion)£12.00 yr awrYsgol Gyfun Llangefni08/12Gwneud cais am Goruchwyliwr Arholiadau - Wrth Gefn
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£11.98 - £12.18 yr awrYsgol Pentraeth22/12Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Uwch Swyddog Prosiect (Cyrchfan)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£33,945 - £37,336 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Uwch Swyddog Prosiect (Cyrchfan)
Prif Syrfewr AdeiladuPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£44,428 - £47,420 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Prif Syrfewr Adeiladu
Swyddog Rheoli Tai (Ôl-Ddyledion)Tai£29,777 - £33,024 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Swyddog Rheoli Tai (Ôl-Ddyledion)
Hyfforddwr Dementia Actif MônRheoleiddio a Datblygu Economaidd£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Hyfforddwr Dementia Actif Môn
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Gyfun LlangefniPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£11.98 - £12.18 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal -  Ysgol Gyfun Llangefni
Swyddog Datblygu Chwaraeon Cymunedol (Gweithgareddau Awyr Agored / Swim Safe)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£25,979 - £28,770 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Swyddog Datblygu Chwaraeon Cymunedol (Gweithgareddau Awyr Agored / Swim Safe)
Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau Oedolion£21,955 - £23,082 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd
Arweinydd Tim Polisi CynllunioRheoleiddio a Datblygu Economaidd£38,223 - £42,403 y flwyddynYnys Mon04/12Gwneud cais am Arweinydd Tim Polisi Cynllunio

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr