Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Bwletin Swyddi Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn treialu model Hybrid (ar ôl-Covid) o weithio ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi swyddfa, sy'n golygu y cewch gyfle i gyfuno gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ochr yn ochr â gweithio gartref.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif. Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost. Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.  Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Cofrestrwch i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf drwy glicio ar y tab 'Bwletin Swyddi' uchod.


Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriCyflogLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Glanhawr/wraig - Canolfan Addysg y BontPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon13/02Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Canolfan Addysg y Bont
Cynorthwydd ProsiectRheoleiddio a Datblygu Economaidd£24,054 - £26,845 yr flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Cynorthwydd Prosiect
Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff (Atal Codymau)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£7,801 - £8,706 yr flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff  (Atal Codymau)
Rheolwr Prosiect (Y Gronfa Ffyniant Gyffredin)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£36,298 - £40,478 yr flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Rheolwr Prosiect (Y Gronfa Ffyniant Gyffredin)
Cydlynydd Gweinyddol Tim Adnoddau Cymunedol x 3Gwasanaethau Oedolion£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Cydlynydd Gweinyddol Tim Adnoddau Cymunedol x 3
Gweithiwr Cefnogol - TAFGwasanaethau Plant£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogol - TAF
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£7,387 - £7,521 y flwyddynYsgol Penysarn10/02Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Glanhawr/wraig - Canolfan Hamdden David HughesPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon13/02Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Canolfan Hamdden David Hughes
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5Gwasanaethau Oedolion£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 5
Goruchwyliwr Plymio a Gwresogi AmlsgiliauTai£32,020 - £35,411 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Goruchwyliwr Plymio a Gwresogi Amlsgiliau
Gofalwr/wraig Cartref - Gweithiwr Cefnogi Dros NosGwasanaethau Oedolion£17,180 - £17,493 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Gofalwr/wraig Cartref - Gweithiwr Cefnogi Dros Nos
Swyddog GrantiauRheoleiddio a Datblygu Economaidd£27,852 - £31,099 yr flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Swyddog Grantiau
Gweithiwr/wraig Cymorth – Tai a ChefnogaethGwasanaethau Oedolion£18,999 - £20,059 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Gweithiwr/wraig Cymorth – Tai a Chefnogaeth
Glanhawr/wraig - Ysgol Gyfun LlangefniPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon13/02Gwneud cais am Glanhawr/wraig -  Ysgol Gyfun Llangefni
Cynorthwy-ydd Domestig / Golchi Dillad -Cartref Gofal Preswyl BrwynogGwasanaethau Oedolion£10.78 yr awrYnys Mon13/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Domestig / Golchi Dillad -Cartref Gofal Preswyl Brwynog
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£9,849 - £10,029 y flwyddynYsgol Penysarn10/02Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Clerc i'r Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)£11.38- £12.02 yr awrYsgol Penysarn10/02Gwneud cais am Clerc i'r Corff Llywodraethu Ysgol
Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau Oedolion Ynys Mon13/02Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
Glanhawr SymudolPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys Mon13/02Gwneud cais am Glanhawr Symudol
Gofawr/wraig CartrefGwasanaethau Oedolion£17,180 - £17,493 y flwyddynYnys Mon13/02Gwneud cais am Gofawr/wraig Cartref
Dirprwy PennaethDysgu (Ysgolion)£49,751 - £54,918 y flwyddynYsgol y Graig03/02Gwneud cais am Dirprwy Pennaeth
Technegydd Priffyrdd - DylunioPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£21,968 - £23,194 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Technegydd Priffyrdd - Dylunio
Peiriannydd Ardal - PriffyrddPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£32,020 - £35,411 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Peiriannydd Ardal - Priffyrdd
Uwch Swyddog Prosiect (Cronfa'r Codi'r Gwastad)Rheoleiddio a Datblygu Economaidd£32,020 - £35,411 yr flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Uwch Swyddog Prosiect (Cronfa'r Codi'r Gwastad)
Rheolwr Rhaglen Codi'r GwastadRheoleiddio a Datblygu Economaidd£42,503 - £45,495 yr flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Rheolwr Rhaglen Codi'r Gwastad
Glanhawr/wraig - Ysgol Uwchradd CaergybiPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo £11,255 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Glanhawr/wraig - Ysgol Uwchradd Caergybi
Rheolwr ar DdyletswyddRheoleiddio a Datblygu Economaidd£24,054 - £26,845 yr flwyddynCanolfan Hamdden Plas Arthur07/02Gwneud cais am Rheolwr ar Ddyletswydd
Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Dechrau'n DegGwasanaethau Plant£14,781 - £15,044 y flwyddynYnys Mon30/01Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Plant - Dechrau'n Deg
Athro / AthrawesDysgu (Ysgolion)£2,886 - £3,987 y flwyddynYsgol Garreglefn03/02Gwneud cais am Athro / Athrawes
Cartref Gofal Plant - Gweithiwr Gofal Plant PreswylGwasanaethau Plant£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Cartref Gofal Plant - Gweithiwr Gofal Plant Preswyl
Rheolwr Gofal Cwsmer, Cwynion a Gwybodaeth Gwasanaethau CymdeithasolGwasanaethau Plant£32,020 - £35,411 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Rheolwr Gofal Cwsmer, Cwynion a Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau Oedolion£20,196 - £21,318 y flwyddynYnys Mon07/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£7,387 - £7,521 y flwyddynYsgol Bodffordd27/01Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
WRTH GEFN - GyrrwrPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr
WRTH GEFN - HebryngyddPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo£10.78 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hebryngydd
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£14,774 - £15,043 y flwyddynYsgol Gynradd Amlwch27/01Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Arweinydd Tim Polisi CynllunioRheoleiddio a Datblygu Economaidd£36,298 - £40,478 yr flwyddynYnys Mon30/01Gwneud cais am Arweinydd Tim Polisi Cynllunio
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)£9,849 - £10,029 y flwyddynYsgol Gynradd Amlwch27/01Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Arweinydd Tim - Tai a ChefnogaethGwasanaethau Oedolion£24,054 - £26,845 y flwyddynYnys Mon30/01Gwneud cais am Arweinydd Tim - Tai a Chefnogaeth
Uwch Swyddog Polisi CynllunioRheoleiddio a Datblygu Economaidd£32,020 - £35,411 yr flwyddynYnys Mon30/01Gwneud cais am Uwch Swyddog Polisi Cynllunio
Rheolwr Polisi CynllunioRheoleiddio a Datblygu Economaidd£47,573 - £50,671 yr flwyddynYnys Mon30/01Gwneud cais am Rheolwr Polisi Cynllunio
WRTH GEFN - Cynorthwyydd Cefnogi BusnesTrawsnewid Corfforaethol£11.38 - £12.02 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwyydd Cefnogi Busnes
Gweithiwr Cymdeithasol - Ymyraeth CynnarGwasanaethau Plant£36,298 - £40,478 y flwyddynYnys MonGwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Ymyraeth Cynnar
WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi IeuenctidGwasanaethau Plant£10.18yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau Oedolion£12.46 - £13.91 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol - TaiGwasanaethau Oedolion£12.46 - £13.91 yr awrYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol - Tai
WRTH GEFN - Cymhorthydd AddysguDysgu (Ysgolion) Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Addysgu
Clerc i Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion) Ynys MonGwneud cais am  Clerc i Corff Llywodraethu Ysgol
WRTH GEFN - Cymhorthydd LlyfrgellDysgu (Dim Ysgolion) Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN  - Cymhorthydd Llyfrgell
WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau Oedolion Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr