Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Jobs Bulletin Register

RELIEF - Homecarer

Vacancy Details


Summary
Salary: £11.98 - £12.18 per hour
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Adults Services
Closing Date:
Reference: AS010517

Description

Gwasanaeth:  Oedolion

Adain: 
Darparu

Oriau: 
Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog: 
Graddfa 2, £11.98 - £12.18 yr awr

Cytundeb: 
Achlysurol

Penodiad yn ddibynnol ar gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
 
Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.
 
Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.
 
Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.
 
** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council (including relief staff)? If so,

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: ANN CORBETT
Telephone: 01248 752781
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now