Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Jobs Bulletin Register

RELIEF - Care Assistant - Garreglwyd

Vacancy Details


Summary
Salary: £12.38 - £13.02 per hour
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Adults Services
Closing Date:
Reference: AS080419

Description

Gwasanaeth:  Gwasanaethau Oedolion
 
Adran:  Darparwr
 
Oriau:  Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)
 
Cyflog:  Graddfa 3, £12.38 - £13.02 yr awr
 
Cytundeb:  Wrth Gefn
 
Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol
 
Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.
 
Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.
 
Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.
 
Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.
 
** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 
 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council (including relief staff)? If so,

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Rachel Williams
Telephone: 01248 752066
Email Address: RachelWilliams@ynysmon.llyw.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now