Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Jobs Bulletin Register

RELIEF - Escort

Vacancy Details


Summary
Salary: £11.78 per hour
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Highways, Waste and Property
Closing Date:
Reference: HW040422

Description

Gwasanaeth: Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo
 
Adran: Priffyrdd
 
Cyflog: Graddfa 1,  £11.78 yr awr 
 
Cytundeb: Wrth-Gefn
 
Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) Lefel-Uwch boddhaol.
 
 
Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon. 
 
Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.
 
Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.
 
Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 
 
** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angeni chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council (including relief staff)? If so,

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Arfon Owen
Telephone: 01248 752280
Email Address: ArfonOwen@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now