Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Dechnegydd Gwaith Allanol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Gr?p Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Tai a’r Economi
Dyddiad Cau: 07/02/2020
Dyddiad Postio: 23/01/2020
Cyfeirnod: 04634

Disgrifiad

L07 - £23,836 - £25,295 y flwyddyn
Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gynnal arolygon a dyluniadau manwl o ystod eang o waith amgylcheddol i stoc dai y Cyngor.  Bydd y gwaith yn cynnwys cynorthwyo â dylunio cynlluniau allanol ac amgylcheddol, paratoi darluniau a dogfennau a threfnu eu gweithredu, yn unol â rheoliadau, safonau a chanllawiau Cenedlaethol a Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Yn ogystal, bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gynorthwyo i ddylunio ystod eang o waith, yn cynnwys meysydd parcio bychain, dylunio systemau draenio, lloriau caled a gwaith sifil a mân waith arall. 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Lee Roberts
Ffôn: 01978 315357
Cyfeiriad e-bost: lee.roberts@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr