Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Hafan

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.       

Fe welwch 50 o'r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio'r botwm CHWILIO isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol ProfiadolGofal Cymdeithasol28/0509/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol
Cogydd Mewn Gofal SymudolAddysg ac Ymyrraeth Gynnar28/0509/06Gwneud cais am Cogydd Mewn Gofal Symudol
Mentor DysguYsgol Morgan Llwyd28/0514/06Gwneud cais am Mentor Dysgu
Ymarferydd Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (Lefel 4)Ysgol Darland, Yr Orsedd28/0531/05Gwneud cais am Ymarferydd Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol (Lefel 4)
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2Ysgol I.D. Hooson28/0517/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2
Derbynnydd (Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2)Ysgol Y Grango28/0503/06Gwneud cais am Derbynnydd (Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 2)
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (Gyfnod Mamolaeth)Ysgol I.D. Hooson28/0517/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (Gyfnod Mamolaeth)
Rheolwr Cofrestredig (Gofal Cartref a Gofal Preswyl)Gofal Cymdeithasol28/0523/06Gwneud cais am Rheolwr Cofrestredig (Gofal Cartref a Gofal Preswyl)
Gweithiwr Cefnogi yn y Tîm Dyletswydd Argyfwng (TDA)Gofal Cymdeithasol28/05Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi yn y Tîm Dyletswydd Argyfwng (TDA)
PennaethYsgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Peter, Yr Orsedd28/0502/06Gwneud cais am Pennaeth
Gweithiwr Cefnogi x 2Gofal Cymdeithasol28/0509/06Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi x 2
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (Cymorth Unigol)Ysgol Y Grango28/0514/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 (Cymorth Unigol)
Gofalwr - Ysgol PenrhynTai28/0509/06Gwneud cais am Gofalwr - Ysgol Penrhyn
Hyfforddwr Sgiliau Cerdded i BlantAmgylchedd a Thechnegol24/0509/06Gwneud cais am Hyfforddwr Sgiliau Cerdded i Blant
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 x 3Ysgol Gynradd Gymunedol Bro Alun, Gwersyllt24/0512/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 x 3
Housing Options Accommodation AssistantTai24/0509/06Gwneud cais am Housing Options Accommodation Assistant
Aseswyr Gofal Cymdeithasol x 2 - Plant Un Pwynt MynediadGofal Cymdeithasol24/0509/06Gwneud cais am Aseswyr Gofal Cymdeithasol x 2 - Plant Un Pwynt Mynediad
Gweithiwr Cefnogi AllgymorthTai24/0509/06Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi Allgymorth
Cynorthwydd Teithio LlesolAmgylchedd a Thechnegol24/0509/06Gwneud cais am Cynorthwydd Teithio Llesol
Ymgynghorydd Gwasanaeth CwsmeriaidLlywodraethu a Chwsmeriad24/0509/06Gwneud cais am Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 3Ysgol Rhosddu24/0513/06Gwneud cais am Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 3
Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Gadael GofalGofal Cymdeithasol24/0509/06Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Gadael Gofal
Swyddog Penodeiaeth (Llawn amser)Cyllid a TGCh24/0509/06Gwneud cais am Swyddog Penodeiaeth (Llawn amser)
Swyddog Penodeiaeth (Rhan amser)Cyllid a TGCh24/0509/06Gwneud cais am Swyddog Penodeiaeth (Rhan amser)
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Asesu ac YmyrrydGofal Cymdeithasol24/05Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Asesu ac Ymyrryd
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2Ysgol Gynradd Gymunedol Bro Alun, Gwersyllt23/0512/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2
Cynorthwyydd Rhaglen Newid - Mewnol yn UnigGwasanaethau'r Prif Weithredwr23/0529/05Gwneud cais am Cynorthwyydd Rhaglen Newid - Mewnol yn Unig
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm AnableddGofal Cymdeithasol23/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Anabledd
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm AnableddGofal Cymdeithasol23/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Anabledd
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1Ysgol Gynradd Gymunedol Bro Alun, Gwersyllt23/0512/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1
Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 2Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Ddu22/0510/06Gwneud cais am Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 2
Cynorthwyydd Arlwyo - GwenfroAddysg ac Ymyrraeth Gynnar22/0502/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Gwenfro
Athro/Athrawes Blwyddyn 1 a 2Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Y Mwynglawdd22/0507/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Blwyddyn 1 a 2
Rheolwr y Tîm - MaethuGofal Cymdeithasol20/0502/06Gwneud cais am Rheolwr y Tîm - Maethu
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Cymorth i DeuluoeddGofal Cymdeithasol20/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Cymorth i Deuluoedd
Athro/Athrawes Blwyddyn 3Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria20/0504/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Blwyddyn 3
Gogydd Mewn Gofal - Ysgol Morgan LlwydAddysg ac Ymyrraeth Gynnar20/0502/06Gwneud cais am Gogydd Mewn Gofal - Ysgol Morgan Llwyd
Gweithwyr Cefnogi x 5Gofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Gweithwyr Cefnogi x 5
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Asesu ac YmyrrydGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol -  Tîm Asesu ac Ymyrryd
Rheolwr Tîm Plant sy’n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Rheolwr Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Plant sy’n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal
Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd - Cefnogaeth Gofal Cymdeithasol ac AtalGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd - Cefnogaeth Gofal Cymdeithasol ac Atal
Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy – Mewnol yn UnigGofal Cymdeithasol17/0502/06Gwneud cais am Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy – Mewnol yn Unig
Cymhorthydd Dysgu Lefel 2Ysgol Llan Y Pwll17/0504/06Gwneud cais am Cymhorthydd Dysgu Lefel 2
PennaethYsgol Morgan Llwyd17/0517/06Gwneud cais am Pennaeth
Cynorthwyydd Arlwyo - St Christopher'sAddysg ac Ymyrraeth Gynnar16/0502/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - St Christopher's
Cynorthwyydd Arlwyo - SymudolAddysg ac Ymyrraeth Gynnar16/0502/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Symudol
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Dros Dro – Dros Gyfnod MamolaethYsgol Maes Y Mynydd15/0510/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Dros Dro – Dros Gyfnod Mamolaeth

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr