Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Hafan

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.       

Fe welwch 50 o'r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio'r botwm CHWILIO isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Swyddog Cyswllt TenantiaidTai27/0112/02Gwneud cais am Swyddog Cyswllt Tenantiaid
Athro/athrawes - i gefnogi plant sy’n derbyn gofal - Mewnol yn UnigAddysg ac Ymyrraeth Gynnar27/0119/02Gwneud cais am Athro/athrawes - i gefnogi plant sy’n derbyn gofal - Mewnol yn Unig
Cynorthwyydd Gwasanaeth CwsmeriaidTai27/0112/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid
Swyddog Datblygu Systemau Tai - Mewnol yn UnigTai27/0112/02Gwneud cais am Swyddog Datblygu Systemau Tai - Mewnol yn Unig
Cynllunydd GwaithTai27/0112/02Gwneud cais am Cynllunydd Gwaith
Athro - ADY a DiogeluAddysg ac Ymyrraeth Gynnar27/0119/02Gwneud cais am Athro - ADY a Diogelu
Athrawon Adnoddau x 3Addysg ac Ymyrraeth Gynnar27/0119/02Gwneud cais am Athrawon Adnoddau x 3
Athro Arweiniol Ymyrraeth Gynnar a TherapiwtigAddysg ac Ymyrraeth Gynnar27/0119/02Gwneud cais am Athro Arweiniol Ymyrraeth Gynnar a Therapiwtig
Clerc GwaithTai27/0112/02Gwneud cais am Clerc Gwaith
Cynorthwyydd Cefnogi Busnes CynllunioEconomi a Cynllunio27/0112/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Cefnogi Busnes Cynllunio
Uwch Swyddog CyllidCyllid a TGCh27/0112/02Gwneud cais am Uwch Swyddog Cyllid
Syrfëwr Adeiladu x 3Tai27/0112/02Gwneud cais am Syrfëwr Adeiladu x 3
Cwnselydd Achlysurol x 3Addysg ac Ymyrraeth Gynnar27/0112/02Gwneud cais am Cwnselydd Achlysurol x 3
Prif Gogydd Ysgol DeiniolTai27/0119/02Gwneud cais am Prif Gogydd Ysgol Deiniol
Cynorthwyydd Gweinyddol - Lefel 2Ysgol Bryn Alyn26/0106/02Gwneud cais am Cynorthwyydd Gweinyddol - Lefel 2
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tim Cefnogi TeuluoeddGofal Cymdeithasol26/0112/02Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tim Cefnogi Teuluoedd
Swyddog Gweithrediadau CludiantAmgylchedd a Thechnegol26/0112/02Gwneud cais am Swyddog Gweithrediadau Cludiant
Mecanig CerbydauAmgylchedd a Thechnegol26/0112/02Gwneud cais am Mecanig Cerbydau
Hebryngwr Cludiant YsgolAmgylchedd a Thechnegol26/0112/02Gwneud cais am Hebryngwr Cludiant Ysgol
Technegydd TGCh Lefel 2 - 4Ysgol Y Grango25/0110/02Gwneud cais am Technegydd TGCh Lefel 2 - 4
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Anabledd Pob OedranGofal Cymdeithasol25/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol  - Tîm Anabledd Pob Oedran
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Cymorth i DeuluoeddGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Cymorth i Deuluoedd
Swyddogion Gofal Plant Preswyl x3Gofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Swyddogion Gofal Plant Preswyl x3
Gweithwyr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Pobl HŷnGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithwyr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Pobl Hŷn
CYNGHORYDD CYSWLLT CYNTAFGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am CYNGHORYDD CYSWLLT CYNTAF
Cynghorwr Canolbwynt Lles - Cymraeg yn HanfodolGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Cynghorwr Canolbwynt Lles - Cymraeg yn Hanfodol
Gweithwyr Cymdeithasol – Tîm Pobl HŷnGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithwyr Cymdeithasol – Tîm Pobl Hŷn
Rheolwr Tîm Cynorthwyol -MaethuGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol -Maethu
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Asesu ac YmyrrydGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Asesu ac Ymyrryd
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Asesu ac YmyrrydGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol - Tîm Asesu ac Ymyrryd
Gweithiwr Cymdeithasol/ Gweithiwt Cymdeithasol Profiadol - MaethuGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol/ Gweithiwt Cymdeithasol Profiadol - Maethu
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Asesu ac YmyrraethGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Asesu ac Ymyrraeth
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - LACGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - LAC
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Sy'n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal
Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Cymorth i DeuluoeddGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Cymorth i Deuluoedd
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol24/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal
Hebryngwr Croesfan Ysgol - RhosdduAmgylchedd a Thechnegol23/0112/02Gwneud cais am Hebryngwr Croesfan Ysgol - Rhosddu
Ysgrifennydd y Pennaeth GwasanaethGofal Cymdeithasol23/0105/02Gwneud cais am Ysgrifennydd y Pennaeth Gwasanaeth
Gofalwr/ GlanhawrYsgol Llan Y Pwll23/0106/02Gwneud cais am Gofalwr/ Glanhawr
Cymhorthydd Cefnogi Busnes (Tîm Un Pwynt Mynediad )Gofal Cymdeithasol23/0105/02Gwneud cais am  Cymhorthydd Cefnogi Busnes (Tîm Un Pwynt Mynediad )
Cymhorthydd Arlwyo - St Peter'sTai23/0105/02Gwneud cais am Cymhorthydd Arlwyo - St Peter's
Cymhorthydd Goruchwylio Canol DyddYsgol Gynradd Gymunedol Lôn Ddu23/0106/02Gwneud cais am Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd
Warden Symudol x 2Tai23/0105/02Gwneud cais am Warden Symudol  x 2
Hebryngwr Croesfannau Ysgol - Ffordd DeanAmgylchedd a Thechnegol23/0112/02Gwneud cais am Hebryngwr Croesfannau Ysgol - Ffordd Dean
Glanhawr (Wrth Gefn)Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Brymbo22/0103/02Gwneud cais am Glanhawr (Wrth Gefn)
Cymhorthydd Cefnogi BusnesTai19/0105/02Gwneud cais am Cymhorthydd Cefnogi Busnes
Ymarferydd Teuluoedd - Dros droGofal Cymdeithasol19/0105/02Gwneud cais am Ymarferydd Teuluoedd - Dros dro
Gofalwr / Glanhawr YsgolYsgol Cynddelw19/0130/01Gwneud cais am  Gofalwr / Glanhawr Ysgol
Gweithiwr Cymdeithasol ProfiadolGofal Cymdeithasol19/0112/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr