Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Hafan

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.       

Fe welwch 50 o'r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio'r botwm CHWILIO isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Ni fydd ein tudalennau recriwtio swyddi, gan gynnwys ein cyfleuster ceisiadau swyddi ar-lein, ar gael dros dro rhwng 08:00 a 20:00 ar ddydd Sadwrn 10 Mehefin 2023 yn sgil gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y system a gyflawnir gan ein cyflenwr.  Bydd gwasanaethau arferol ar gael cyn ac ar ôl y cyfnod hwn o amser.  Ymddiheurwn am unrhyw drafferthion y gallai hyn ei achosi. 

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 a Cymhorthydd Goruchwylio Canol DyddYsgol Y Rofft09/0621/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 a Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 x 6Ysgol Cae'r Gwenyn09/0616/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 x 6
gofalwrYsgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Bronington09/0616/06Gwneud cais am gofalwr
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (37 & 22.5 awr) Cymraeg yn hanfodolLlywodraethu a Chwsmeriad09/0625/06Gwneud cais am Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (37 & 22.5 awr) Cymraeg yn hanfodol
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria09/0627/06Gwneud cais am CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol)
Swyddog ProsiectauTai09/0625/06Gwneud cais am Swyddog Prosiectau
Rheolwr Gweithrediadau a Marchnadoedd Tŷ PawbEconomi a Cynllunio09/0625/06Gwneud cais am Rheolwr Gweithrediadau a Marchnadoedd Tŷ Pawb
Technegydd D&TYsgol Rhiwabon09/0623/06Gwneud cais am Technegydd D&T
Cynorthwyydd-ydd Dysgu Lefel 1 & cynorthwyydd-ydd goruchwylio amser cinioYsgol Y Rofft09/0621/06Gwneud cais am Cynorthwyydd-ydd Dysgu Lefel 1 & cynorthwyydd-ydd goruchwylio amser cinio
Cymhorthydd Goruchwylio Canol DyddYsgol Cynddelw09/0623/06Gwneud cais am Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd
Lefel 1 - Cynorthwy-ydd Addysgu x 3Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Holl Saint yr Eglwys yng Nghymru, Gresffordd08/0618/06Gwneud cais am Lefel 1 - Cynorthwy-ydd Addysgu  x 3
CYNORTHWY-YDD DYSGU – LEFEL 2Ysgol I.D. Hooson08/0626/06Gwneud cais am CYNORTHWY-YDD DYSGU – LEFEL 2
Arweinydd Tîm Gwasanaethau CofrestruLlywodraethu a Chwsmeriad08/0625/06Gwneud cais am Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cofrestru
Swyddog PresenoldebYsgol Y Grango08/0623/06Gwneud cais am Swyddog Presenoldeb
cynorthwyydd addysgu lefel 2 x 2Ysgol Gynradd Gwenfro08/0619/06Gwneud cais am  cynorthwyydd addysgu lefel 2 x 2
Swyddog CofrestruLlywodraethu a Chwsmeriad08/0625/06Gwneud cais am Swyddog Cofrestru
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x 2Ysgol Alexandra08/0629/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 x 2
Athro CymraegYsgol Clywedog08/0626/06Gwneud cais am Athro Cymraeg
Glanhawr - Ysgol Plas CochTai07/0625/06Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Plas Coch
Arolygydd Technegol TrydanolTai07/0625/06Gwneud cais am Arolygydd Technegol Trydanol
Athro/Athrawes Rhan Uchaf Cyfnod Allweddol 2Ysgol Alexandra07/0623/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Rhan Uchaf Cyfnod Allweddol 2
ATHRO YMGYNGHOROL ADDYSG GYNNAR WEDI’I HARIANNUAddysg ac Ymyrraeth Gynnar07/0611/06Gwneud cais am  ATHRO YMGYNGHOROL ADDYSG GYNNAR WEDI’I HARIANNU
Goruchwyliwr LlanwYsgol Clywedog06/0619/06Gwneud cais am Goruchwyliwr Llanw
Athro/AthrawesYsgol I.D. Hooson06/0623/06Gwneud cais am Athro/Athrawes
Gweithiwr Cymdeithasol Addysg - Dros dro x2Addysg ac Ymyrraeth Gynnar06/0618/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Addysg - Dros dro x2
Hebryngwr Croesfannau Ysgol - Ffordd DeanAmgylchedd a Thechnegol05/0618/06Gwneud cais am Hebryngwr Croesfannau Ysgol - Ffordd Dean
gweithiwr cymorthGofal Cymdeithasol05/0618/06Gwneud cais am gweithiwr cymorth
Swyddog Penodi - rheoli eiddoGofal Cymdeithasol05/0618/06Gwneud cais am Swyddog Penodi - rheoli eiddo
Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 4, Cefnogi a Chyflawni DysguAddysg ac Ymyrraeth Gynnar05/0618/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu - Lefel 4, Cefnogi a Chyflawni Dysgu
swyddog hawliau llesCyllid a TGCh02/0618/06Gwneud cais am swyddog hawliau lles
rheolwr tîm cynorthwyolGofal Cymdeithasol02/0625/06Gwneud cais am rheolwr tîm cynorthwyol
Warden Symudol X 3Tai02/0618/06Gwneud cais am Warden Symudol X 3
Mentor Cyflogaeth CymunedolEconomi a Cynllunio02/0618/06Gwneud cais am Mentor Cyflogaeth Cymunedol
Syrfëwr Rheoli Adeiladu ArdalEconomi a Cynllunio02/0618/06Gwneud cais am Syrfëwr Rheoli Adeiladu Ardal
seicolegydd addysg prif raddAddysg ac Ymyrraeth Gynnar02/0623/06Gwneud cais am seicolegydd addysg prif radd
Gweithwyr Cefnogi x 10 (Gwasanaeth Byw yn y Gymuned)Gofal Cymdeithasol02/0618/06Gwneud cais am Gweithwyr Cefnogi x 10 (Gwasanaeth Byw yn y Gymuned)
rheolwr cyllidCyllid a TGCh02/0618/06Gwneud cais am rheolwr cyllid
Cynorthwy-ydd addysgu lefel 3Ysgol Maes Y Llan02/0616/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd addysgu lefel 3
Arweinydd Rheoli Datblygu CynllunioEconomi a Cynllunio02/0607/07Gwneud cais am Arweinydd Rheoli Datblygu Cynllunio
Gofalwr Ystad Teithwyr x 2Tai02/0618/06Gwneud cais am Gofalwr Ystad Teithwyr x 2
Glanhawr - Neuadd Croesnewydd, Parc Technoleg Wrecsam x 2Tai02/0618/06Gwneud cais am Glanhawr - Neuadd Croesnewydd, Parc Technoleg Wrecsam x 2
Cynorthwyydd Cefnogi Busnes CynllunioEconomi a Cynllunio01/0611/06Gwneud cais am Cynorthwyydd Cefnogi Busnes Cynllunio
CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 2Ysgol Sant Christopher01/0616/06Gwneud cais am CYNORTHWYYDD ADDYSGU LEFEL 2
AthrawesYsgol Gynradd Gymunedol Parc Borras01/0616/06Gwneud cais am Athrawes
Glanhawyr wrth GefnTai01/0618/06Gwneud cais am Glanhawyr wrth Gefn
Swyddog Ymgysylltu a Chefnogi Cyfranogwyr (Dros dro)Gwasanaethau'r Prif Weithredwr31/0518/06Gwneud cais am Swyddog Ymgysylltu a Chefnogi Cyfranogwyr (Dros dro)
Gweithiwr Plant a TheuluoeddGofal Cymdeithasol31/0518/06Gwneud cais am Gweithiwr Plant a Theuluoedd
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 x 2Ysgol Darland, Yr Orsedd31/0512/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 4 x 2
Cyfreithiwr (Addysg)Llywodraethu a Chwsmeriad31/0516/06Gwneud cais am Cyfreithiwr (Addysg)

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr