Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Hafan

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.       

Fe welwch 50 o'r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio'r botwm CHWILIO isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Gofalwr / GlanhawrTai04/1217/12Gwneud cais am Gofalwr / Glanhawr
Rheolwr Tîm Cynorthwyol x 2 - LACGofal Cymdeithasol04/1217/12Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol x 2 - LAC
COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOLTai04/1217/12Gwneud cais am COGYDD MEWN GOFAL SYMUDOL
CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIOYsgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Owrtyn04/1218/12Gwneud cais am CYNORTHWY-YDD GORUCHWYLIO AMSER CINIO
Athro/Athrawes adnoddau i weithio gyda BIPBC i gefnogi anghenion plant a phobl ifanc niwro-amrywiol. Secondiad neu gontract tymor byrAddysg ac Ymyrraeth Gynnar04/1208/12Gwneud cais am Athro/Athrawes adnoddau i weithio gyda BIPBC i gefnogi anghenion plant a phobl ifanc niwro-amrywiol.  Secondiad neu gontract tymor byr
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1Ysgol Bryn Tabor01/1215/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1
Gweinyddwr yr Ysgol Lefel triYsgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul30/1113/12Gwneud cais am Gweinyddwr yr Ysgol Lefel tri
Cynorthwyydd Arlwyo - Yr Hafod JohnstownTai30/1117/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Yr Hafod Johnstown
Athro DosbarthYsgol Gynradd Gwenfro30/1115/01Gwneud cais am Athro Dosbarth
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Thîm Lles Cymunedol - Mewnol yn UnigGofal Cymdeithasol30/1110/12Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Thîm Lles Cymunedol - Mewnol yn Unig
Arweinydd Datblygu’r Gweithlu – Mewnol yn UnigGwasanaethau'r Prif Weithredwr30/1111/12Gwneud cais am Arweinydd Datblygu’r Gweithlu – Mewnol yn Unig
Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn GofalGofal Cymdeithasol29/1105/01Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol – Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal
Cynorthwyydd Arlwyo - Maes y LlanTai29/1117/12Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Maes y Llan
Swyddog Monitro Cyllid / Cefnogi Prosiectau - Mewnol yn UnigGofal Cymdeithasol29/1110/12Gwneud cais am Swyddog Monitro Cyllid / Cefnogi Prosiectau - Mewnol yn Unig
Prif Gogydd - St Marys BrymboTai28/1110/12Gwneud cais am Prif Gogydd - St Marys Brymbo
Gweithiwr Cymdeithasol x 4Gofal Cymdeithasol28/1110/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol x 4
Syrfëwr DatblyguTai27/1110/12Gwneud cais am Syrfëwr Datblygu
Uwch Swyddog Cyllid – Mewnol yn UnigCyllid a TGCh27/1110/12Gwneud cais am  Uwch Swyddog Cyllid – Mewnol yn Unig
Gweithwyr Cefnogi NosGofal Cymdeithasol27/11Gwneud cais am Gweithwyr Cefnogi Nos
Gweithiwr Cefnogi yn y Tîm Dyletswydd Argyfwng (TDA)Gofal Cymdeithasol27/11Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi yn y Tîm Dyletswydd Argyfwng (TDA)
Gweithiwr Chwarae x 10Addysg ac Ymyrraeth Gynnar27/1112/01Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae x 10
Hebryngwr Cludiant Ysgol - Wrth GefnAmgylchedd a Thechnegol24/1131/01Gwneud cais am Hebryngwr Cludiant Ysgol - Wrth Gefn
Swyddog Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon x 2Amgylchedd a Thechnegol24/1110/12Gwneud cais am Swyddog Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon x 2
Swyddog Cefnogi Llety Opsiynau Tai -Mewnol yn unigTai24/1110/12Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Llety Opsiynau Tai -Mewnol yn unig
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD - DECHRAU'N DEGGofal Cymdeithasol24/1110/12Gwneud cais am GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD - DECHRAU'N DEG
Dirprwy Gofrestrydd yr Amlosgfa a MynwentyddAmgylchedd a Thechnegol24/1110/12Gwneud cais am Dirprwy Gofrestrydd yr Amlosgfa a Mynwentydd
Swyddog Perygl Llifogydd Technegol – Mewnol yn UnigAmgylchedd a Thechnegol24/1110/12Gwneud cais am Swyddog Perygl Llifogydd Technegol – Mewnol yn Unig
Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Pobl Hŷn - Mewnol yn UnigGofal Cymdeithasol23/1110/12Gwneud cais am Rheolwr Tîm Cynorthwyol - Tîm Pobl Hŷn - Mewnol yn Unig
Athro cymraegYsgol Darland, Yr Orsedd23/1104/12Gwneud cais am Athro cymraeg
Glanhawr - Ysgol Sant Dunawd, Bangor on DeeTai22/1110/12Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Sant Dunawd, Bangor on Dee
Glanhawr - Ysgol Gynradd FictoriaTai22/1110/12Gwneud cais am Glanhawr -  Ysgol Gynradd Fictoria
Lefel 2 Cynorthwyydd GweinyddolYsgol Rhiwabon22/1111/12Gwneud cais am Lefel 2 Cynorthwyydd Gweinyddol
Glanhawyr wrth GefnTai22/1110/12Gwneud cais am Glanhawyr wrth Gefn
Glanhawr - Ysgol Bryn AlynTai22/1110/12Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Bryn Alyn
Glanhawr - Ysgol Plas CochTai22/1110/12Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Plas Coch
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid-Cymraeg hanfodolLlywodraethu a Chwsmeriad21/1110/12Gwneud cais am Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid-Cymraeg hanfodol
Athro GwyddoniaethYsgol Clywedog15/1104/12Gwneud cais am Athro Gwyddoniaeth
Rheolwr RhwydwaithYsgol Morgan Llwyd07/1108/12Gwneud cais am Rheolwr Rhwydwaith
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid - Dug CaeredinAddysg ac Ymyrraeth Gynnar30/1006/12Gwneud cais am Gweithiwr Cymorth Ieuenctid - Dug Caeredin
GlanhawrYsgol Clywedog19/1005/01Gwneud cais am Glanhawr
Swyddog Gofal Preswyl i BlantGofal Cymdeithasol13/10Gwneud cais am Swyddog Gofal Preswyl i Blant
Gweithwyr Cefnogi Gofal Cartref / AilalluogiGofal Cymdeithasol09/1004/02Gwneud cais am Gweithwyr Cefnogi Gofal Cartref / Ailalluogi
Gweithwyr Cefnogi Gofal Cymdeithasol SesiynolGofal Cymdeithasol09/10Gwneud cais am Gweithwyr Cefnogi Gofal Cymdeithasol Sesiynol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

 • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
 • Cofrestrwch Nawr