Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Hafan

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.       

Fe welwch 50 o'r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio'r botwm CHWILIO isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cymhorthydd Arlwyo - Ysgol Plas CochTai27/0916/10Gwneud cais am Cymhorthydd Arlwyo - Ysgol Plas Coch
GWEINYDDIAETH A THREFNIADAETH - LEFEL 3Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru San Silyn27/0912/10Gwneud cais am GWEINYDDIAETH A THREFNIADAETH - LEFEL 3
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 x 5Ysgol Morgan Llwyd27/0914/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 x 5
Technegydd Dylunio a ThechnolegYsgol Rhiwabon27/0910/10Gwneud cais am Technegydd Dylunio a Thechnoleg
Swyddog Gwarchod y Cyhoedd - Safonau MasnachCynllunio a Rheoleiddio27/0930/10Gwneud cais am Swyddog Gwarchod y Cyhoedd - Safonau Masnach
Gofalwr a Glanhawr/wraigYsgol I.D. Hooson27/0912/10Gwneud cais am Gofalwr a Glanhawr/wraig
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol - Ysgol RhosdduTai27/0916/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol -  Ysgol Rhosddu
Plymer Aml-sgilTai26/0916/10Gwneud cais am Plymer Aml-sgil
Gweithiwr Cymdeithasol ProfiadolGofal Cymdeithasol26/0909/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol Profiadol
Athro Nofio Ysgolion - WaterworldAddysg ac Ymyrraeth Gynnar26/0909/10Gwneud cais am Athro Nofio Ysgolion - Waterworld
Cogydd Mewn Gofal SymudolTai26/0909/10Gwneud cais am Cogydd Mewn Gofal Symudol
Cymhorthydd AddysguYsgol Alexandra26/0914/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu
Swyddog Gweithrediadau CludiantAmgylchedd a Thechnegol26/0909/10Gwneud cais am Swyddog Gweithrediadau Cludiant
Cymhorthydd Arlwyo LlanwTai26/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Arlwyo Llanw
Cymhorthydd Canolfan Wybodaeth i YmwelwyrGwasanaethau'r Prif Weithredwr26/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Canolfan Wybodaeth i Ymwelwyr
Cynorthwyydd Arlwyo - Morgan LlwydTai26/0909/10Gwneud cais am Cynorthwyydd Arlwyo - Morgan Llwyd
Cymhorthydd Llyfrgell - Llyfrgell GwersylltGwasanaethau'r Prif Weithredwr25/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Llyfrgell - Llyfrgell Gwersyllt
Cynorthwywyr Llyfrgell Wrth GefnGwasanaethau'r Prif Weithredwr25/0909/10Gwneud cais am Cynorthwywyr Llyfrgell Wrth Gefn
Cynorthwyydd-ydd Dysgu Lefel 1 & cynorthwyydd-ydd goruchwylio amser cinioYsgol Y Rofft25/0907/10Gwneud cais am Cynorthwyydd-ydd Dysgu Lefel 1 & cynorthwyydd-ydd goruchwylio amser cinio
Uwch Swyddog Mynediad a Lleoedd YsgolionAddysg ac Ymyrraeth Gynnar23/0909/10Gwneud cais am Uwch Swyddog Mynediad a Lleoedd Ysgolion
Swyddog PenodeiaethCyllid a TGCh23/0909/10Gwneud cais am Swyddog Penodeiaeth
Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 4Ysgol Y Grango23/0906/10Gwneud cais am Gweinyddiaeth a Threfniadaeth Lefel 4
Gweithiwr Cynnal a Chadw / Gofalwr yr Ystadau TaiTai23/0909/10Gwneud cais am Gweithiwr Cynnal a Chadw / Gofalwr yr Ystadau Tai
Swyddog Cymorth TaiTai23/0909/10Gwneud cais am Swyddog Cymorth Tai
Cymhorthydd Mynwent ac AmlosgfaAmgylchedd a Thechnegol23/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Mynwent ac Amlosgfa
Gweithiwr Cefnogi Gofal PlantGofal Cymdeithasol23/0909/10Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi Gofal Plant
Cymhorthydd Tenantiaethau a ChymdogaethTai23/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Tenantiaethau a Chymdogaeth
Mecanig CerbydauAmgylchedd a Thechnegol23/0909/10Gwneud cais am Mecanig Cerbydau
Athro/ Athrawes Dosbarth MeithrinYsgol Gynradd Gymunedol Lôn Ddu23/0907/10Gwneud cais am Athro/ Athrawes Dosbarth Meithrin
Cymhorthydd Llyfrgell - Llyfrgell CoedpoethGwasanaethau'r Prif Weithredwr23/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Llyfrgell - Llyfrgell Coedpoeth
Ymarferydd Iaith a Chwarae Dechrau'n DegAddysg ac Ymyrraeth Gynnar23/0909/10Gwneud cais am Ymarferydd Iaith a Chwarae Dechrau'n Deg
Gweithwyr Cymorth - mewnolGofal Cymdeithasol22/0931/12Gwneud cais am Gweithwyr Cymorth - mewnol
Arweinydd Diogelu Dynodedig AddysgAddysg ac Ymyrraeth Gynnar22/0909/10Gwneud cais am Arweinydd Diogelu Dynodedig Addysg
Gweithwyr Cymdeithasol SesiwnGofal Cymdeithasol22/09Gwneud cais am Gweithwyr Cymdeithasol Sesiwn
Gweithiwr Cymdeithasol Tîm AnableddGofal Cymdeithasol21/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol  Tîm Anabledd
Ysgrifennydd y Pennaeth GwasanaethGofal Cymdeithasol21/0909/10Gwneud cais am Ysgrifennydd y Pennaeth Gwasanaeth
Cymhorthydd Cefnogi Busnes D (Diogelu)Gofal Cymdeithasol21/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Cefnogi Busnes D (Diogelu)
Swyddog Technegol/RhwydwaithYsgol Uwchradd Rhosnesni21/0930/09Gwneud cais am Swyddog Technegol/Rhwydwaith
Cymhorthydd Cefnogi Busnes (Tîm Un Pwynt Mynediad )Gofal Cymdeithasol21/0909/10Gwneud cais am  Cymhorthydd Cefnogi Busnes (Tîm Un Pwynt Mynediad )
Cymhorthydd Arlwyo - Yr HafodTai21/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Arlwyo - Yr Hafod
Cymhorthydd Cefnogi BusnesGofal Cymdeithasol21/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Cefnogi Busnes
Cymhorthydd Goruchwylio Canol DyddYsgol Gynradd Gymunedol Fictoria21/0930/09Gwneud cais am Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd
Dirprwy BennaethYsgol Deiniol20/0930/09Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth
Cymhorthydd Arlwyo - St Anne'sTai20/0902/10Gwneud cais am Cymhorthydd Arlwyo - St Anne's
Athro/AthrawesYsgol Gynradd Gatholig y Santes Anne Wrecsam20/0917/10Gwneud cais am Athro/Athrawes
Cymhorthydd Cefnogi BusnesGofal Cymdeithasol20/0909/10Gwneud cais am Cymhorthydd Cefnogi Busnes
Swyddog Grantiau Cymorth Tai a Datblygu CynorthwyolTai20/0902/10Gwneud cais am Swyddog Grantiau Cymorth Tai a Datblygu Cynorthwyol
Prif Gogydd –HoosonTai20/0902/10Gwneud cais am Prif Gogydd –Hooson
Gweithiwr CymdeithasolGofal Cymdeithasol16/0902/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr