Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Trydanwr Cymwys

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Tai
Dyddiad Cau: 27/03/2020
Dyddiad Postio: 11/03/2020
Cyfeirnod: 04696

Disgrifiad

 

Mae’r Adran Tai a’r Economi’n newid.

Ydych chi eisiau bod yn rhan o adran flaengar, arloesol sydd bob amser yn rhoi'r cwsmer yn gyntaf gydag agwedd “Ei Wneud Unwaith a’i Wneud yn Iawn”?

Os oes gennych yr agwedd iawn, profiad ac yn dyheu am her, gall y swyddi canlynol fod o ddiddordeb i chi:

Mae’r swydd yn cynnwys cwblhau gwaith atgyweirio a gosodiadau trydanol domestig fel rhan o raglen Ailwampio Eiddo Gwag y Cyngor.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar ethen gwaith rhagorol, ymagwedd broffesiynol a dymuniad i gynhyrchu gwaith o safon uchel. Mae Atgyweiriadau Tai yn cwblhau gwaith ailwampio eang i’r 11,200 o dai cyngor y mae'r Cyngor yn gyfrifol amdanynt.

Mae trwydded yrru lawn yn hanfodol.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Christopher Goddard
Ffôn: 01978 315380
Cyfeiriad e-bost: christopher.goddard@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr