Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Lefel1 cynorthwy-ydd addysgu

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Rhan Amser Parhaol
Categori: Ysgol Y Grango
Dyddiad Cau: 21/02/2020
Dyddiad Postio: 05/02/2020
Cyfeirnod: 04713

Disgrifiad

Ysgol y Grango
Allt Tŷ Gwyn
Rhos
Wrecsam.
LL14 1EL

Ffôn: 01978 833010

E-bost: info@grango.co.uk

Pennaeth: Mr S Garthwaite BA Anrh, CPCP

G03 £9,757 - £9,952 y flwyddyn

25 awr yr wythnos - tymor ysgol yn unig

Mae’r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth 1:1 i unigolyn sydd ag anghenion unigol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi’r disgybl yn y dosbarth ac yn gweithio’n unigol ar gynllun addysg a baratowyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Nid yw’r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig.  Pe bai arnoch chi angen cwblhau’r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i’r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau yn uniongyrchol i’r Pennaeth gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod.

HarveyM38@Hwbcymru.net

 

 

 

 

 

 


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Michelle Harvey
Ffôn: 01978 833010
Cyfeiriad e-bost: HarveyM38@Hwbcymru.net

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr