Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Rheolwr Tîm Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 17/05/2020
Dyddiad Postio: 30/04/2020
Cyfeirnod: 04739

Disgrifiad

G11 £36,876 - £39,782

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru (GMGC) yn wasanaeth rhanbarthol sy’n recriwtio, hyfforddi, asesu a chefnogi mabwysiadwyr a dod o hyd i deuluoedd ar gyfer Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Bydd pob Rheolwr Tîm yn arwain ac yn cymell tîm bach o staff a fydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau mabwysiadu hynod effeithiol yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau, canllawiau a fframweithiau ymarfer da perthnasol Gwynedd a Ynys Môn.

Bydd gan ddeiliaid y swyddi:

Brofiad o weithio ym maes mabwysiadu

Sgiliau cyfathrebu ardderchog     

Profiad fel rheolwr atebol  

Y gallu i weithio’n annibynnol  

Profiad o Brosesau’r Llys   

Y gallu i siarad Cymraeg

Profiad o reoli perfformiad

Y gallu i reoli’n effeithiol o fewn y fframwaith cyllideb ar gyfer darparu’r gwasanaeth  

Y gallu i deithio ledled gogledd Cymru 

Mae hwn yn gyfle ardderchog i arweinwyr positif sy’n angerddol am Fabwysiadu ac sydd â sgiliau rheoli cryf i ymuno â GMGC ar adeg pam fo’r gwasanaeth yn ehangu ac yn datblygu. 

Bydd angen i chi gael gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Jo Spender
Ffôn: 01978 295420
Cyfeiriad e-bost: Jo.Spender@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr