Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Arweinydd Gwasanaeth – Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Dros Dro
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 28/06/2020
Dyddiad Postio: 12/06/2020
Cyfeirnod: 04745

Disgrifiad

G13 £44632 - £47537

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru (GMGC) yn wasanaeth rhanbarthol sy’n recriwtio, hyfforddi, asesu a chefnogi mabwysiadwyr a dod o hyd i deuluoedd ar gyfer Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymgymryd â swydd newydd ei chreu yn gweithio ar draws y rhanbarth ar adeg pan mae'r gwasanaeth yn datblygu ac yn ehangu.

Drwy weithio gydag aelodau o Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, partneriaid strategol, a chydweithwyr o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, bydd gofyn i ddeiliad y swydd arwain ar gynllunio, datblygu a sicrhau gwelliant parhaus i’r  Gwasanaethau Mabwysiadu ar draws y rhanbarth.   

Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf yn ysgrifenedig ac ar lafar, bydd gennych ymagwedd hyblyg ac yn gallu teithio’n rheolaidd ar draws y rhanbarth a ledled Cymru i gynrychioli Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru ar lefel strategol.

Dyma gyfle i arweinydd cadarnhaol sydd â sgiliau rheoli ac arwain cryf a phrofiad helaeth o ddarparu Gwasanaethau Mabwysiadu ymuno â Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, a hynny ar adeg pan fyddwch yn gallu chwarae rhan allweddol yn y broses o siapio cyfeiriad a datblygiad y Gwasanaeth.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Jo Spender
Ffôn: 01978 295420
Cyfeiriad e-bost: Jo.Spender@Wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr