Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Uwch ddadansoddwr technegol ysgolion-gweinyddion a diogelwch

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Dyddiad Cau: 13/03/2020
Dyddiad Postio: 20/02/2020
Cyfeirnod: 04756

Disgrifiad

G09 £29,636 - £32,029

Rydym yn chwilio am unigolyn dawnus, creadigol gyda meddwl technegol i ymuno â’n Gwasanaeth Cefnogi TGCh Ysgolion.

Ym mis Gorffennaf 2019 cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru gyllid o £50m ar gyfer rhaglen TGCh mewn ysgolion.  Bydd y Rhaglen Trawsnewid Hwb yn newid tirwedd Technoleg Addysgol mewn ysgolion.  Fel aelod o dîm Cefnogaeth Ddigidol Ysgolion, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Strategaeth TGCh ar gyfer Addysg a’r Dadansoddwr Technegol Arweiniol i ddarparu isadeiledd digidol newydd i’r 69 o ysgolion yn Wrecsam.

Fel uwch aelod o’r tîm, byddwch yn darparu arweinyddiaeth a lefel uchel o arbenigedd technegol ar Weinyddion, LAN, Diogelwch, Ffeiliau Wrth Gefn a gwasanaethau’r Cyfeiriadur Gweithredol ac yn gyfrifol am adolygu ystod o opsiynau technegol, gan ddarparu argymhellion gwybodus ynghylch dewis technoleg ac addasrwydd cynnyrch.

Mae sgiliau datrys problemau rhagorol yn hanfodol yn y swydd hynod dechnegol hon, yn ogystal â'r gallu i weithio ar y safle mewn ystafell ddosbarth brysur neu o bell drwy ystod o offer mynediad o bell.  Byddwch yn gyfathrebwr da gyda sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol, a byddwch yn hyderus wrth ddarparu cymorth i ddefnyddwyr gydag ystod o sgiliau a phrofiad technegol.

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 24.03.2010

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Steffan Carter
Ffôn: 01978 292378
Cyfeiriad e-bost: steffan.carter@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr