Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Sesiynol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Achlysurol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 12/10/2021
Cyfeirnod: 04932

Disgrifiad

G07 £12.70 - £13.47 yr awr

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau Gofal Cymdeithasol o ansawdd uchel. Er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn parhau, rydym am recriwtio Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd ymroddedig ac angerddol i gynorthwyo â darparu gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i blant a’u teuluoedd ar sail sesiynol.

Mae gwaith sesiynol yn ddelfrydol i chi os ydych eisoes wedi cael rhywfaint o brofiad ym maes Gofal Cymdeithasol; os ydych chi’n Fyfyriwr Gwaith Cymdeithasol; neu os ydych am ddychwelyd i Ofal Cymdeithasol mewn cyfnod lle mae COVID19 yn rhoi rhagor o alw ar wasanaethau.

Yn gyfnewid am eich profiad a’ch sgiliau, gallwn gynnig cymorth ymsefydlu cynhwysfawr, mynediad i gefnogaeth rheoli i chi a thîm cyfeillgar a chefnogol o gydweithwyr.

Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd.

Cynigir Gwaith Sesiynol ar sail ‘pan fydd angen’ felly ni allwn warantu eich oriau, hefyd nid oes rhaid i chi gymryd y gwaith a gynigir ac mae modd i chi weithio gydag unrhyw sefydliad arall.

 Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed. 

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

 

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Margaret Clark
Ffôn: 01978 295640
Cyfeiriad e-bost: margaret.clark@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr