Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Swyddog Rheoli Prosiect a Newid

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Llywodraethu a Chwsmeriad
Dyddiad Cau: 04/10/2020
Dyddiad Postio: 18/09/2020
Cyfeirnod: 04981

Disgrifiad

G08 £26,317 - £28,785 

Mae Arweinydd Tîm y Gwasanaethau Digidol yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â thîm sy’n gweithio’n gyflym ac sy’n flaengar.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen profiad o reoli prosiectau a gallu gweithio ar nifer o brosiectau Digidol lefel uchel gydag amrywiaeth o fudd-ddeiliaid. Byddant yn gallu gweithio gyda thimau ac adrannau er mwyn gwella prosesau a gwasanaethau a bydd modd iddynt weld ble mae angen newid a sut i’w weithredu gan ddefnyddio’r gwasanaethau Digidol a phlatfformau sydd ar gael i’r Cyngor.

Mae profiad o fapio proses, ail-ddylunio prosesau a chreu ffurflen sy’n seiliedig ar y we yn hanfodol.

Byddant angen dealltwriaeth o Lywodraeth Leol a’r rôl bwysig y mae cyfrwng Digidol yn ei chwarae wrth wneud arbedion ariannol ac ynni.

Mae dealltwriaeth gref o wasanaethau Digidol a TGCh yn hanfodol, a dylai’r ymgeisydd fod yn hyderus wrth sôn am y manteision gyda budd-ddeiliaid, yn ogystal â chwsmeriaid mewnol ac allanol.

Bydd gwerthfawrogiad o’r Gymraeg, a phwysigrwydd diwylliant Cymru yn rhan bwysig o’r swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Rob Griffiths
Ffôn: 01978 298865
Cyfeiriad e-bost: Rob.Griffiths@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr