Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage Register How to apply Cymraeg English

Residential Childcare Officer

Vacancy Details


Summary
Vacancy Group: Full Time Permanent
Category: Social Care
Closing Date: 12/05/2021
Date Posted: 11/22/2021
Reference: 05038

Description

Canolfan Seibiant i Blant Rhodfa Tapley

Rydym yn chwilio am Swyddogion Gofal Plant Preswyl

4 x Swydd llawn amser

1 x 18.5 

G07 SCP 17 - 20 £24,491 - £25,991  

Oherwydd newidiadau sy’n cael eu gwneud i’n gwasanaeth cyfredol, rydym yn ceisio penodi amryw swyddi o fewn ein tîm.

Os ydych yn chwilio am her ond gyrfa gwerth chweil mewn gofal cymdeithasol yna efallai dyma’r swydd i chi.

Rydym eisiau recriwtio unigolion sydd â’r awydd, brwdfrydedd a’r ymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol cymhleth.

Prif ddyletswyddau’r swydd hon fydd cefnogi plant a phobl ifanc gyda phob agwedd o’u gofal. Hyrwyddo eu cynhwysiant a chael eu gyrru gan eu canlyniadau personol.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Sian Hughes
Telephone: 01978 352333
Email Address: Sian.Hughes@wrexham.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now