Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Swyddog Gofal Plant Preswyl

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 05/12/2021
Dyddiad Postio: 22/11/2021
Cyfeirnod: 05038

Disgrifiad

Canolfan Seibiant i Blant Rhodfa Tapley

Rydym yn chwilio am Swyddogion Gofal Plant Preswyl

4 x Swydd llawn amser

1 x 18.5 

G07 SCP 17 - 20 £24,491 - £25,991  

Oherwydd newidiadau sy’n cael eu gwneud i’n gwasanaeth cyfredol, rydym yn ceisio penodi amryw swyddi o fewn ein tîm.

Os ydych yn chwilio am her ond gyrfa gwerth chweil mewn gofal cymdeithasol yna efallai dyma’r swydd i chi.

Rydym eisiau recriwtio unigolion sydd â’r awydd, brwdfrydedd a’r ymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol cymhleth.

Prif ddyletswyddau’r swydd hon fydd cefnogi plant a phobl ifanc gyda phob agwedd o’u gofal. Hyrwyddo eu cynhwysiant a chael eu gyrru gan eu canlyniadau personol.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Sian Hughes
Ffôn: 01978 352333
Cyfeiriad e-bost: Sian.Hughes@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr