Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Therapydd MST

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 12/10/2021
Cyfeirnod: 05524

Disgrifiad

G09 £30,451 - £32,910 

37 awr & Rota ar alwad 24/7

Lleoliad - Coedpoeth

Mae therapi amlsystemig (MST) yn driniaeth sy’n seiliedig ar y teulu a’r cartref ac mae wedi’i seilio ar athroniaeth mai’r ffordd fwyaf effeithiol a moesegol o helpu plant a phobl ifanc yw trwy gefnogi eu teuluoedd a cheisio newid sut mae plant a phobl ifanc yn gweithredu gartref, yn yr ysgol ac yn y gymdogaeth.  Bydd y rôl hon yn cefnogi teuluoedd i gyflawni canlyniadau a gytunwyd trwy sicrhau cyswllt rheolaidd gyda nhw trwy’r wythnos, gan gynnwys ymweliadau cartref a chyfarfodydd eraill.

Rydym yn chwilio am bobl sydd wedi’u haddysgu at lefel gradd mewn maes perthnasol ac sy’n cyd-fynd â model MST.  Bydd yr unigolyn a benodir i’r swydd yn cael hyfforddiant Sefydlu arbenigol dechreuol ar Therapi Amlsystemig, a fydd yn para 6 diwrnod

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunolMae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ymrwymo i rota ar alwad, sy’n sicrhau ein bod yn cynnig ymrwymiad i deuluoedd 24/7.  Cynigir taliad cydnabyddiaeth am y dyletswyddau ar alwad hyn, yn unol â pholisi’r Cyngor ac mae hyn yn ychwanegol at y cyflog a nodir.

Mae rhagor o wybodaeth am MST ar gael ar www.mstuk.org

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Donna Watt
Ffôn: 07825280693
Cyfeiriad e-bost: Donna.watt@flintshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr