Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys Profiadol

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 17/10/2021
Dyddiad Postio: 22/09/2021
Cyfeirnod: 05709

Disgrifiad

Gofal Cymdeithasol Plant

Tîm Maethu

G10 Cyflog £33,782 – £36,922 y flwyddyn

Yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad perthnasol

Swyddi llawn amser ar gael

Rhannu swydd ar gael

Os oes gennych chi sgiliau rhagorol mewn datblygu perthnasoedd â phlant sy’n derbyn gofal a’u gofalwyr maeth, yna hoffem eich penodi chi i swydd yn ein Tîm Maethu.

Mae’r Tîm Maethu wedi cael buddsoddiad sylweddol i ddatblygu’r gwasanaeth. Mae’r tîm yn cynnig llwyth achosion isel ynghyd â’r cyfle i staff ddatblygu eu sgiliau a’u diddordebau mewn amgylchedd hynod gefnogol sy’n hybu ymarfer creadigol a myfyriol.

Dyma’r amser gorau posib i ymuno â Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar ei daith tuag at ragoriaeth.

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig:

-              Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr

-              Cyfleoedd hyfforddi a datblygu parhaus

-              Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan gynnwys gweithio’n hyblyg

-              Talebau gofal plant

-              Cynllun Beicio i’r Gwaith

-              Cynllun Rhannu Ceir

-              Gostyngiadau a chynigion i staff

-              Mynediad at Undeb Credyd

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

 

 

 

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Zoe Brennan
Ffôn: 01978 295310
Cyfeiriad e-bost: zoe.brennan@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr