Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Hafan Cofrestru Sut i wneud cais Cymraeg English

Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriad (Swyddog Monitro statudol)

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Grŵp Swydd Wag: Llawn Amser Parhaol
Categori: Llywodraethu a Chwsmeriad
Dyddiad Cau: 21/04/2022
Dyddiad Postio: 14/04/2022
Cyfeirnod: 06268

Disgrifiad

Graddfa gyflog £90,421 - £101,058*

*Mae’n bosibl y bydd modd ei ymestyn lle bo angen yn sgil amodau arbennig 

Polisi Adleoli’n berthnasol 

Mae’r rôl Prif Swyddog yma yn swydd allweddol o fewn ein tîm arwain strategol. Fel Prif Swyddog, byddwch yn gyfrifol am ddarparu arweiniad a gweledigaeth i sicrhau bod eich gwasanaethau wedi’u strwythuro a’u rheoli’n effeithiol a bod yr adnoddau cywir ar gael i sicrhau ein bod yn cyflawni ein blaenoriaethau a’n hamcanion.

I ddarganfod mwy am y swydd bwysig hon, ewch i https://www.adeiladuarlwyddiant.cymru/

https://www.buildingonsuccess.wales/ 

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr gyda chymwysterau priodol heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Dyddiad cau: hanner dydd, 21 Ebrill 2022

Asesiad posib’: 18 Mai, 20 Mai, 26 Mai 2022

Panel penodi aelod:  10 Mehefin, 16 Mehefin 2022

Sylwch fod lle ar y ffurflen gais i chi nodi unrhyw ddyddiadau pan nad ydych chi ar gael.


Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Ian Bancroft
Ffôn: 01978 292101
Cyfeiriad e-bost: ian.bancroft@wrexham.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr