Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Jobs Bulletin Register

Supply Teacher

Vacancy Details


Summary
Salary: According to School Teachers’ Pay & Conditions (
Location: Isle of Anglesey Schools
Job Type: Supply / Relief
Category: Learning (Schools)
Closing Date:
Reference: AD17200222

Description

Lleoliad: Ysgolion Ynys Môn


Cyflog: Yn unol â Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 


Oriau: Achlysurol


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu Gwasanaeth Athrawon Llanw i’n hysgolion trwy’r llwyfan archebu ar-lein Teacher Booker.  Mae Teacher Booker yn gweithredu fel llwyfan archebu athrawon llanw ar-lein ac yn cynnal cofrestr Cyngor Sir Ynys Môn o Athrawon llanw. 
 
Mae Teacher Booker yn cysylltu ysgolion yn uniongyrchol gyda athrawon llanw lleol.  Am wybodaeth bellach ymwelwch os gwelwch yn dda a 
https://teacherbooker.com/national-supply-pool-for-wales/
 
Os hoffech gofrestru am waith llanw gyda Cyngor Sir Ynys Môn cofrestrwch ar-lein os gwelwch yn dda ar y llwyfan Teacher Booker. Defnyddiwch y link 
https://app.teacherbooker.com/register/public/invite/sop7w5xabygc8fn5
 
Mae’r broses cofrestru ac archebu yn hollol hygyrch yn y Gymraeg a’r Saesneg.
 
Pe baech yn cael unrhyw anhawster wrth gofrestru cysylltwch os gwelwch yn dda gyda support@teacherbooker.com 
 
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynglŷn â gwaith llanw ar Ynys Môn cysylltwch â AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru os gwelwch yn dda. 
 

Contacts
Contact 1
Contact Name: Gwasanaeth Dysgu / Learning Se
Telephone:
Email Address: AddysgEducation@ynysmon.llyw.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now