Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Jobs Bulletin Register

Housing Management Officer - Estate Management and Arrears

Vacancy Details


Summary
Salary: £29,777 - £33,024 per annum
Location: Anglesey
Job Type: Temporary - Full Time
Category: Housing
Closing Date: 05/07/2024
Reference: HO020424

Description

Adran: Tai

Oriau: 37 awr y wythnos

Cyflog: Graddfa 5, £29,777 - £33,024 y flwyddyn 

Cytundeb: Dros Dro (Cyfnod Mamolaeth)

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Safonol boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon. 

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith.  Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Atodir isod y disgrifiad swydd/manyleb person fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb person i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, gan bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council (including relief staff)? If so,

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Karen Roberts
Telephone: 01248 752290
Email Address: karenroberts@ynysmon.llyw.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now